Foto: Mostphotos.com

Foto: Mostphotos.com

Boende vill se farthinder på vägen

BARA. ?En person boende i Bara vill se fartgupp på Värbyvägen för att sänka hastigheten. Den satta hastigheten är 40 kilometer i timmen men allt för ofta går det fortare än så, skriver personen till Svedala kommun.
Kommunen är dock restriktiv med att upprätta farthinder.
"I bostadsgator påverkar det de boende avsevärt i form av buller och vibrationer. I bussgator som denna vägen är görs en dialog med bussbolaget. Det påverkar deras arbetsmiljö i så stor utsträckning med gupp att Skånetrafiken arbetar hårt för att fler gupp inte byggs” svarar Johanna Andersson som är gatu- och parkchef.
Svedala kommun kommer framöver att mäta hastigheterna och sätta upp en hastighetstavla som visar vilken hastighet som fordonen på vägen passerar i. Detta är någonting som enligt gatu- och parkchefen brukar ge en god effekt även efter att tavlan har tagits ner.

Publicerad 10 September 2016 07:00