Birger Nilsson, ordförande Trygghetspartiet. Foto: Privat

Birger Nilsson, ordförande Trygghetspartiet. Foto: Privat

Debatt:

”Låt yrkesmännen vara yrkesmän”

DEBATT. Som grund till välfärden räknas en god skola, en bra polis, en god omsorg och en god sjukvård. Man måste vara svensk medborgare för att ha rätt att fullt ut ta del av den svenska välfärden.

Välfärden har sedan cirka tjugo år befunnit sig på ett sluttande plan. Alla välfärdsområden har successivt blivit sämre och sämre. Kännetecknande för hur välfärden bedrivs är att administrationen har ökat till men för yrkesverksamheten. Cirka 70 procent av en sjuksköterskas arbetstid går åt till administration. Huvudmännen har skapat en gigantisk överbyggnad för att kunna hantera all administration. Mycket stora belopp går åt till att administrera välfärden.

Ett annat kännetecken är att vantrivseln ökar bland poliser, sjuksköterskor och lärare. Mycket stora belopp går åt till att komplettera personal i olika personalgrupper genom bemanningsföretag.

Ett tredje kännetecken är hysterin kring detaljerade resultatmått. Detta innebär att sköterskor graderar, för statistik på sjukdomar samt rekvirerar medel från landstinget i förhållande till prestation. Detta innebär också att polisen till exempel jagar pinnar för att statistiskt säkerställa att man gör ett visst antal körkortskontroller i stället för att vara effektiva brottsbekämpare.

Ett fjärde kännetecken är att det skrivs oerhörda mängder av information som ingen läser, bara för att det ska göras.

Detta är New Public Management – ett ekonomiskt system, hämtat ur näringslivet, som infördes för cirka tjugo år sedan för att optimera och effektivisera. Resultatet har blivit det motsatta. Resultatet har blivit att välfärden havererar.

Vi måste ha ett nytt ekonomiskt tänkande. Välfärden kan inte hanteras som en producerande fabrik. Vi har mjuka värden och professionella värden som vi i dagsläget inte tar vara på. Vi måste låta professionen få ett större inflytande.

Vi måste lita på att välutbildade sköterskor, läkare, lärare och poliser fungerar på ett humanistiskt och samhällsnyttigt sätt utan denna gigantiska överbyggnad. Vi måste införa ett Professionell Public Management. Vi måste radikalt minska all administration och låta yrkesmännen vara yrkesmän. En välutbildad yrkesman som får arbeta med det den är utbildad för, och som trivs på sitt jobb, arbetar utvecklande och effektivt.

Vi vill återinföra ett synsätt där man litar på att människan gör sitt bästa. Positiv, engagerad och välutbildad personal, bra, tydliga och lyhörda, chefer och en bra organisation som byggs underifrån fordras för att åter få den svenska välfärden i topp.

Birger Nilsson, ordförande i Trygghetspartiet

Publicerad 23 September 2017 10:00