Foton: Mostphotos.com

Kommunvalet 2018: Integration av nyanlända i Svedala kommun

Vi ställer politikerna mot väggen

VAL 2018. Inför höstens val tar vi pulsen på de lokala politikerna. Vad tycker partierna att det borde satsas på, eller vad är deras hjärtefrågor? Vad skiljer partierna åt? Lokaltidningen ger er svaren.

Fråga 8 är den sista i vår enkätserie till partierna i kommunfullmäktige Svedala: Hur ska ni säkerställa att de nyanlända som bor i kommunen ska komma in i samhället och på arbetsmarknaden här lokalt?

MODERATERNA

Att lära sig språket och att snabbt få sitt första jobb är grundläggande för att man ska bli delaktig i samhället. Detta är varför vi tillsammans med våra samarbetspartier (L), (BP) och (C) tex i budgeten drev igenom ett förslag om att öka resurserna för arbetet med att matcha nyanlända och andra arbetslösa Svedalabor till arbete. (Svaret är kortat.)

SOCIALDEMOKRATERNA

Att vara en självförsörjande invånare är grundläggande i människors liv, oaktat om man är nyanländ eller svensk medborgare och för att bli det så är ett fungerande boende, hjälp och stöd till utbildning och matchning in på arbetsmarknaden viktiga åtgärder och som vi har samlat under en verksamhet, Arbete och integration, som ger detta stöd till alla som behöver det.

VÄNSTERPARTIET

Arbete och integration, kommunen är en stor arbetsgivare, i samarbete med privata näringslivet borde det gå att hitta gemensamma lösningar.

MILJÖPARTIET

Genom att välkomna människor i samhället och gemenskap så bryter vi utanförskapet, här menar vi att alla invånare har ett ansvar så att alla som bor i kommunen, oberoende av var de är födda, ska känna sig delaktiga i hur Svedala utvecklas framöver.

SVERIGEDEMOKRATERNA

De nyanlända ska lösa detta själva. De partier som vill ha hit nyanlända, försöker lösa denna problematik med miljontals skattepengar vilket vi tycker är fel, i synnerhet med hänsyn till resultatet. Vi anser att alla ska behandlas likadant och det är fel att en viss grupp har förtur till arbetsmarknad och bostadskö genom olika projekt.

LIBERALERNA

Att lära sig landets språk är centralt för möjligheten att integreras. För uppnå detta krävs god undervisning i svenska. Generellt gäller även att det är lättare att integreras i ett samhälle med låg arbetslöshet och god bostadstillgång. Detta eftersom att arbete är den viktigaste väg ur utanförskap.

CENTERPARTIET

Fyrklövern drev igenom i budgeten för 2018 ett nytt arbetssätt där vi satsar extra på integration för att fler ska komma till sysselsättning.

BARAPARTIET

Fortsätta det arbete som redan görs i Arbets- och integrationsutskottet.

Publicerad 02 August 2018 08:00