Nu går det att tanka HVO100 i samtliga Volvomodeller från SPA- och CMA-plattformarna från 2015 och framåt som har bilmärkets egentillverkade fyrcylindriga dieselmotor.

Nu går det att tanka HVO100 i samtliga Volvomodeller från SPA- och CMA-plattformarna från 2015 och framåt som har bilmärkets egentillverkade fyrcylindriga dieselmotor. Foto: Volvo

Branschorganisation: Onyanserad debatt om dieselbilen

MOTOR.

Dieselbilen är en viktig pusselbit i omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Det menar branschorganisationen Bil Sweden som anser att debatten varit onyanserad.

Av
Stefan Larsson

Debatten om vilka bilar och drivmedel svenskarna ska välja för att bidra till landets långsiktiga klimatmål och etappmålet 2030 har varit intensiv de senaste åren. Inte minst sedan bonus malus-systemet infördes för snart ett år sedan. Det nya skattesystemet har fått en tydlig effekt på bilmarknaden, som totalt sett minskat drastiskt sedan införandet. När april månad summerades och jämfördes med samma månad föregående år, som var den starkaste någonsin, visade den som väntat på en kraftig nedgång på hela 11,6 procent.

– Det var väntat med en nedgång då vi har den bästa högkonjunkturen bakom oss och i linje med vår prognos för året. April förra året var den bästa aprilmånaden någonsin för nya personbilar med ökad efterfrågan inför det nya skattesystemet som infördes i juli, säger Mattias Bergman, vd för Bil Sweden.

Dieseldrivna bilar är de som påverkats allra hårdast av debatten och det nya skattesystemet, även om man nu börjat se en stabilisering av dieselmarknaden.

– Andelen dieslar av nybilsregistreringarna var 38,5 procent i april, vilket är nästan samma andel som i april förra året, 39,3 procent. Minskningen av dieselandelen som pågått sedan toppåret 2012, då andelen var 67 procent, har planat ut och stabiliserat sig på nivån 35–40 procent.

Men debatten om dieselbilarnas framtid har varit väldigt onyanserad enligt branschorganisationen. Vad en dieselbil släpper ut beror helt på vad modellen tankas med för bränsle och är enligt Bil Sweden en avgörande faktor om Sverige ska klara etappmålet till 2030.

– För att klara klimatmålen till 2030 är de energieffektiva dieselbilarna, som alltmer körs på en ökad andel biodrivmedel i bränslet, en viktig pusselbit. Under senare tid har antalet godkända modeller för HVO100 ökat. Avgörande för omställningen är att vi ökar tillgången och distributionen av biodrivmedel. Nya dieselbilar uppfyller de strängare Euro 6-kraven och flertalet har AdBlue teknik som reducerar utsläppen av kväveoxider kraftigt, säger Bergman

Under förra månaden meddelade exempelvis Volvo att det är fritt fram för Volvoägare i Sverige, Finland och Danmark att tanka bränslet HVO100 i samtliga modeller från SPA- och CMA-plattformarna från 2015 och framåt som har bilmärkets egentillverkade fyrcylindriga dieselmotor. Detta efter att biltillverkaren genomfört ett testprojekt med taxibilar runt om i landet, däribland med runt 100 fordon från Taxi Göteborgs taxiflotta.

– Vi är nöjda med de goda resultaten från provningen med taxiflottor i Sverige. Därför kan vi släppa HVO100-bränslet fritt även för privat -och tjänstebilskunder, säger Mats Andersson, vice president, propulsion power Systems på Volvo Cars.

Bonus malus-systemet tar dock inte hänsyn till vad bilarna tankas med, något som fått kritiker att exempelvis lyfta hybridbilarnas bonus. Förutsättningen att de är miljövänliga bygger på att de i huvudsak körs på eldrift och inte fossilt bränsle och Bil Sweden efterfrågar fler incitament för att bilarna ska köras på just eldrift.

– Åtgärder som bör vidtas är att introducera styrmedel även för användandet av laddbara bilar och inte bara vid köptillfället.

Publicerad 11 May 2019 00:00