Psykologen har genomgående brustit och fallet ska nu utredas av Ivo.

Psykologen har genomgående brustit och fallet ska nu utredas av Ivo. Foto: Adobe Stock

Skolpsykolog anmäld – möjlig fara för patientsäkerheten

Ska ha brustit i journalföringen under lång tid

SYDOST.

En skolpsykolog anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg som en möjlig fara för patientsäkerheten. Först efter att psykologen lämnat sin tjänst uppdagades brister.

Av
André Kvist

En skolpsykolog som varit verksam i sydöstra Skåne har anmälts till Ivo. Det var tidigare i år som personen lämnade sin tjänst och kollegor uppdagade brister i journalföringen.

Trots att hen kunde förklara hur dokumenteringen skulle gå till så hade psykologen ingen förklaring till varför dokumentationen var bristfällig. En större granskning visade på genomgående brister över lång tid.

Publicerad 02 December 2019 11:07