Genrebild.

Genrebild. Foto: Adobe Stock

Var med och forma kommunens klimatarbete

Förslag på ny klimatstrategi och energiplan har tagits fram

Av
Emma Brännman

SKURUP. Kommunfullmäktige tog för ett år sedan beslutet att ta fram ett nytt förslag till klimatstrategi och energiplan för Skurups kommun 2020–2030. En arbetsgrupp bestående av politiker och tjänstemän bildades för att utveckla strategin och planen.

Ett förslag på ny klimatstrategi och energiplan har nu tagits fram och ligger ute på remiss. Vem som helst kan ta del av, och lämna synpunkter på, förslaget till och med den 22 januari 2020.

Klimatstrategin och energiplanen består av fyra målområden och förslag på 13 åtgärder. Målområdena innefattar stadsplanering, transporter, energiproduktion och distribution samt att engagera medborgare och anställda.

Underlaget finns att ladda ner via Skurups kommuns webbplats.

Publicerad 04 December 2019 07:00