Nils Thott är negativ till ett fängelse i kommunen, och jämför det med Kumlaanstalten.

Nils Thott är negativ till ett fängelse i kommunen, och jämför det med Kumlaanstalten. Foto: Mostphotos.com

Insänt: "Varför är jag negativ till en stor arbetsplats med en trygg arbetsgivare?"

Jag är negativ till en etablering av en av Sverige största fängelser och häkte i Svedala kommun. Därför har jag engagerat mig i föreningen Fängelsefritt Svedala. Men varför är jag negativ till en stor arbetsplats med en trygg arbetsgivare? Kanske för att Svedala kommun varken har problem med arbetslöshet eller inflyttning. Samhällsnyttan kunde dessutom vara större om anstalten lades i en kommun med hög arbetslöshet eller utflyttningsproblematik. Men detta är inte min främsta anledning.

Inte heller bottnar mina argument i den oro som jag som förälder kan känna inför vilka personer som mina barn kan komma att möta på bussen eller på Svedalas gator. Inte heller på oron över vad ett stort häkte kan medföra i risker för personal och omgivningen. Rymningar sker (2017 skedde 1 rymning enligt Kriminalvården), men de är få om än problematiska oavsett var och när. Fängelset blir varken vackert eller litet. Det finns stor risk för att hela området blir belagt med hög mur. Ännu värre är det att föreslagna platser pekar på vacker natur som inte längre blir tillgänglig för rekreation eller jordbruk. Men inte heller är dessa mina huvudargument för varför Svedala är bättre utan ett fängelse.

När Antikrundan besökte Kumla i ett nyligen visat avsnitt gjorde programledaren en förnedrande inledning om hur Kumlas varumärke överskuggades av fängelset. Man skämtade i programmet om kända bovar som suttit inne, klippte in galler i bilden och skojade med poliser på stan. Allt i ett statligt finansierat program som inte är ämnat att fokusera på fängelse, kriminalvård eller kriminalitet. Men likt Tidaholm är Kumla synonymt med ett stort fängelse. Och nu ska ett fängelse i motsvarande storlek placeras i Svedala. Visste Du att det kommer gå en intern på var 100e kommuninvånare i Svedala?! Detta är exceptionellt högt jämfört med andra kommuner med klass 2 anstalter. Svedala kommer alltså bli synonymt med ett fängelse. Detta tycker jag är att ge upp på våra möjligheter att etablera Svedala som en attraktiv boendekommun på geografiskt guldläge; med Öresundsregionen på pendlingsavstånd, unikt landskap med sjö och skog, och vettiga bostadspriser.

Vill en barnfamilj som min egen flytta till Svedala om det här ligger ett stort fängelse? Jag tror inte det. Jag tror att sannolikheten för att familjer flyttar hit pga av arbete på anstalten är mycket liten. Även sannolikheten för att majoriteten av de anställda på anstalten kommer vara boende i Svedala är att anse som mycket liten. Men däremot är sannolikheten mycket stor att Svedala i framtiden kommer vara befläckat av ett stort fängelse.

Jag tror att vi utan ett fängelse kan skapa arbeten som ökar vår attraktion. Vi kan värna om turism och natur som ökar handel. Vi kan locka hit ännu fler som vill bosätta och bidra. Svedala är nämligen för bra för ett fängelse.

NILS THOTT

Publicerad 19 April 2018 14:46