Genrefoto: Mosphotos.com

Insänt: Olöslig konflikt mellan grodor och fängelse

INSÄNT. Vi har låtit Sveriges ledande expert på amfibier, Boris Berglund, utföra en vetenskaplig inventering av groddjur i de skyddsvärda naturområden som märkligt nog föreslagits för en fängelseetablering i Svedala kommun. Utredningen visar tydligt och utom alla tvivel att konflikt med groddjursfaunan uppstår vid samtliga aktuella lokaler.

Att vi själva ska behöva beställa och bekosta ett så viktigt förberedande arbete för att utreda miljöpåverkan, ett arbete som självklart redan borde ha gjorts av Kommunfullmäktige/Kriminalvårdsverket innan dessa unika lokaler ens föreslagits, och framförallt innan några oåterkalleliga beslut fattats, är häpnadsväckande. Minst sagt. Att hela processen med en fängelseetablering, som för all överskådlig framtid kommer att påverka kommunen och miljön här, tillåtits att sätta igång utan sådana förberedande utredningar är ett hån mot oss medborgare och mot hela vår demokrati.

Vi är det enda partiet som fullt ut tar det lokala miljöansvaret och som på allvar kommer att bekämpa de ogenomtänkta planerna på ett fängelse. De stora partierna försöker tiga ihjäl frågan och vågar inte ställa upp på debatt nu före valet. SD vände sent i våras kappan efter vinden då de uppmärksammade det massiva motstånd som den snabbväxande föreningen Fängelsfritt Svedala, ur vilken vårt parti är sprunget, gav uttryck för runt om i kommunen. Det finns inga garantier för att de inte vänder i frågan igen.

Alla de andra etablerade partierna är för en storskalig statlig etablering, eller åtminstone inte uttalat emot. Inte ens Miljöpartiet eller Moderaterna. Älska Svedala borde därför vara det självklara valet för de kommuninvånare som absolut inte vill ha ett fängelse i vår sköna, men ack så sköra natur.

Alexander Nordström och Peter Henriksson, Älska Svedala

Publicerad 27 August 2018 09:23