Genrefoto: Mostphotos.com

Insänt: Stötta ungas friskvård, barnen måste få kosta!

INSÄNT. Miljöpartiet de gröna i Svedala går till val på att föreningslivet ska vara en viktig plats för barn och ungdomar, det ska vara en plats där de kan fostras i gemenskap och gruppkänsla och vi tror att det kan fånga upp unga innan de kommer på glid och söker samma känsla fast då i ett gäng ”på stan”.

För att detta ska utvecklas krävs mycket från våra föreningar i Svedala kommun och vårt jobb som politiker är att stötta dem så deras förutsättningar både bibehålls och ökar.

De som varit med i en ideell förening vet att känslan liksom sitter i väggarna på lokalen de uppehåller sig i. Det är här medlemmarna träffas, både innan och efter träningen eller matchen och tar en fika, här blandas yngre och äldre och erfarenheter utbyts och förs vidare.

Svedala IF är en av dessa duktiga föreningar vi har i Svedala kommun och de har sina klubblokaler, omklädningsrum och fotbollsplaner på Aggarpsvallen, en fantastisk möjlighet som gör att de passar in på ovanstående beskrivning av en väl fungerande förening med klubbkänsla.

Den styrande fyrklövern vill nu ta bort SIF:s lokaler med hänvisning till omklädningsrum 300 meter från fotbollsplanerna?! Lokaler som dessutom ska delas med andra klubbar. Det duger inte för en klubb med 661 medlemmar varav 529 är aktiva.

En flytt och splittring av SIF:s lokaler menar vi skulle slå en kil i deras gemenskap, försvåra deras ungdomsverksamhet och mötena mellan yngre och äldre skulle reduceras till ett snabbt "hej" vid in- och utgången till omklädningsrummet.

Miljöpartiet de gröna i Svedala kommer göra vad vi kan för att lokalerna ska stå kvar och vi uppmanar nu den styrande fyrklövern att låta Svedala IF få behålla sina lokaler, i sin helhet, på Aggarpsvallen och att dessutom komma med beskedet innan valet.

Martin Gustafsson (Mp), ordinarie ledamot Kultur- och fritidsnämnden

Peo Valastig (Mp), ersättare Kultur- och fritidsnämnden

Publicerad 28 August 2018 07:00