Genrefoto: Mostphotos.com

Insänt: Replik på Fängelsefritt Svedalas annons

INSÄNT. Jag måste säga att jag gillar gruppen Fängelsefritt Svedala: En grupp människor ser något som de inte tycker om och som sen engagerar sig i frågan. Detta behöver vi mer av, folk som är engagerade i vårt samhälle, folk som inte bara knyter näven i fickan för att sen hälla upp en kopp kaffe och skriva ett inlägg på något socialt medium.

Det jag tycker är lite synd med denna gruppen är att det lite för ofta skrivs i affekt och att det gärna läggs egna tolkningar på vad de som inte är absolut emot ett fängelse säger, eller i det här fallet skriver.

Miljöpartiet de gröna i Svedala fick en fråga av gruppen i fråga där essensen var:

”Kommer ert parti arbeta för eller mot att Svedala ska bli en fängelsekommun i framtiden?”

Varpå vi svarade:

Hej Fängelsefritt Svedala och tack för frågan. ”Miljöpartiet de gröna i Svedala har sen frågan togs upp i kommunfullmäktige verkat för att frågan om en kriminalvårdsanstalt noggrant ska utredas, att hänsyn ska tas till medborgares synpunkter och oro. Den lokalstudie som kriminalvårdsstyrelsen beställt anser vi vara undermålig. Hänsyn måste tas till de naturvärden som riskerar förloras; ingrepp i biotoper, ljusföroreningar, ökad trafik.

Dessutom måste hänsyn tas till medborgares och markägares ställningstaganden samt att en anstalt riskerar skada Svedalas varumärke. Att kriminalvården måste bygga nytt är en riksangelägenhet och placeringen av denna ska ej hänga på vilken kommuns ledning som är mest positiv.

Med detta sagt vill vi betona att vi inte tillhör gruppen ’not-in-my-backyard’, alltså de som vill ha fängelser men inte hos sig själva. Om studier kan visa att en kriminalvårdsanstalt inte förstör naturvärden i eller varumärket för Svedala, kan vi tänka oss acceptera en placering, annars inte. Det är upp till kriminalvårdsstyrelsen att visa var i Svedala en helt nybyggd anstalt kan anläggas utan att detta sker.”

Döm om min förvåning när jag öppnar upp Lokaltidningen och hittar en köpt annonsplats där våra olika partier i Svedala listas upp som antingen för eller emot. I nuläget finns det, i alla fall inte från vår sida, varken ett ja eller ett nej.

Alla utredningarna är helt enkelt inte klara och de som är klara är enligt vår mening undermåliga. Därför blir det extra tråkigt när åsikterna läggs på oss i form av en åsiktskorridor: ”Har ni inte sagt nej så har ni sagt ja.”

Politik är sällan så svart eller vitt!

Martin Gustafsson, ordförande Miljöpartiet de gröna i Svedala

Publicerad 05 September 2018 07:00