Arkivfoto: Emma Brännman

Insänt: Moderaterna säger nej till gågata

INSÄNT. Storgatan i Svedala behöver förbättras. Trots att den är ett gångfartsområde är biltrafiken alltför dominant. Andra trafikanter kan inte utnyttja gatan som tänkt och verksamheterna längs gatan har svårt att utvecklas. Men att skapa en gågata är ett dåligt alternativ. Denna lösning har redan prövats men övergavs eftersom den hade en så negativ inverkan på butikerna och annat utbud längs och kring gatan.

Vi moderater vill därför ha kvar möjligheten till biltrafik på Storgatan i Svedala. Vi vill inte medverka till att avveckla handeln utan istället utveckla den med fler butiker av olika slag för att behålla ett levande centrum.Men situationen på gatan måste förbättras. En del bilförare och mopedister respekterar inte reglerna som gäller. Gatan är skyltad som gångfartsområde, det vill säga man får inte köra fortare än normal gånghastighet och man har väjningsplikt för fotgängare. Dessutom tar trafiken för mycket av gatans bredd i anspråk, vilket hindrar annat utnyttjande av utrymmet.

Det finns också andra problem, till exempel att lastbilar gör åverkan på träden som de kommer alldeles för nära. Som en del av den pågående översynen av Svedala centrums utformning kommer vi moderater därför att ta initiativet till åtgärder för att säkerställa gatans funktion. Kommunens tjänstemän har utarbetat ett antal förslag på hur detta kan ske.

Hastigheten behöver sänkas med fysiska hinder och bilarna måste ta mindre plats på gatan. Vi förespråkar bland annat en övergång till enkelriktad trafik där bilar tillåts köra in på gatan från båda hållen men trafiken byter riktning vid korsningen med Hantverkaregatan. På så sätt förhindrar man genomfart och minskar hastigheten, men har kvar möjligheten att köra och parkera utanför butikerna liksom idag. Då behåller vi också butikerna och ger möjlighet till ett levande centrum med fler, inte färre butiker.

Erik Stoy (M), förste vice ordförande i tekniska nämnden samt ordförande trafiksäkerhetsgruppen, Svedala kommun

Publicerad 07 September 2018 00:00