Alla verksamhetens delar har upplevt ökat tryck speciellt under inledningen av året när beläggningen ligger högt över kapaciteten.

Insändarskribenten är positiv till en kriminalvårdsanstalt i Svedala kommun. Foto: André Kvist.

Replik: "Jag tror att en kriminalvårdsanstalt blir positiv på många sätt"

Insändarskribenten uppmanar Svedalaborna att vara modiga

INSÄNT. Det här är ett svar till debattartikeln "Boendekommun, inte fängelsekommun" publicerad i Lokaltidningen Svedala vecka 15.

Jag, du (ni) eller vi?

Jag vill också ha fin utsikt över orörd natur full av liv och kunna njuta av den. Men vi lever inte på sjuttiotalet utan femtio år senare, vi måste därför lyfta blicken och se vår omvärld. Eftersom riksdag och regeringar inte har stämt i bäcken ser det ut som det gör idag.

Vad är bland det viktigaste för oss alla? Trygghet. Trygghet till liv och lem och trygghet till egendom. Våra barn och ungdomar borde kunna vistas ute utan att vi skall vara oroliga för dessa. Vi, vuxna, skall väl också kunna gå var vi vill vid vilken tidpunkt som helst utan att behöva vara orolig. Tyvärr är det inte så. Men även om du inte personligen blir drabbad av våld, inbott eller stöld får du vara med att betala räkningen. Längre vårdköer, olycksfallen går före – vad de än beror på – och höjda försäkringspremier bara för att vissa inte kan sköta sig.

Tycker du att den som brukar våld eller lägger beslag på din eller min egendom skall diktera hur vi ska leva. Att vi ska behöva tänka oss för och vara försiktiga och oroliga, när vederbörande har tusentals kronor på fickan, förlustar sig på krogen och vräker sig i något tyskt lyxåk utan att behöva tänka på morgondagen. Tycker du att denne skall kunna göra allt detta opåtalat och utan straff. Förmodligen inte.

När då staten, kriminalvården, tycker att Svedala är en lämplig kommun, då tycker jag att kommunen och dess invånare ställer upp. I gengäld kanske staten, polisen, blir mer intresserad av kommunen och dess invånare.

Det är klart att en del eller några blir drabbade på ett negativt sätt av en eventuell etablering av en kriminalvårdsanstalt, men för flertalet blir det positivt. Det blir ”säker” arbetsplats för många av kommunens invånare för lång tid framöver. Och namnet Svedala blir känt i Sverige, kanske inte första tanken blir positiv, men av nyfikenhet kommer man troligen att besöka kommunen och då upptäcka hur fin den är och vilka omgivningar vi har. Som det är nu så är flygplatsen Malmö airport och bokskogen, och Torups slott, Malmö rekreationsområde.

Jag tror, att en kriminalvårdsanstalt blir positiv på många sätt för vår kommun i framtiden.

Därför förvånar det mig att ett parti som vill stå för lag och ordning, när det kommer till verklighet inte vill medverka till detta. Samtidigt förvånar det mig inte, att de som kanske mest av alla vill ha lag och ordning på sina villkor inte vill vara med och betala notan. Det kan någon annan göra.

Svedalabor var modiga, polisen behöver er hjälp då de inte själva klarar av uppgiften. Rättsväsendet måste ha någonstans att förvara brottslingarna, så att polisen kan bli effektivare och inte behöver gripa samma personer var och varannan dag.

Naturen är viktig, men på en begränsad yta är en kriminalvårdsanstalt viktigare för hela landet och dess befolkning och trygghet än en del av naturen för dess djur, insekter, växter och det fåtal personer som kan njuta av platsen.

Lennart Nilsson, vanlig pensionär som betalt mycket extraskatt

Publicerad 24 April 2019 07:00