Exempel på cell på säkerhetsavdelning hos kriminalvården.

Exempel på cell på säkerhetsavdelning hos kriminalvården. Foto: Kriminalvården

Debatt: "Ett samtal är inte samma sak som att Kriminalvården får göra vad de vill"

M-politiker om varför man ska rösta den 26 maj

DEBATT. Snart är det val. I Svedala har vi två val: EU-valet och en folkomröstning om en eventuell kriminalvårdsanstalt.

Vi är moderater och företräder ett parti som arbetar för att brottslingar ska sitta bakom lås och bom. En tanke vi kanske delar med dig? Då bör vi också våga diskutera anstaltsplatser. Och ja, vi bör även våga diskutera anstaltsplatser i vår kommun.

Får man bygga vad som helst, var som helst, om många röstar ja i folkomröstningen? Nej, verkligen inte! Vi säkrar kommunens intressen i de beslut som fattas längre fram i en mycket grundlig process. I processen finns flera moment som noggrant ska tas beslut om innan något kan byggas: det ska tas ställning till om vi vill tillåta att det görs en detaljplan, vi ska formulera krav i detaljplanearbetet, vi ska ta ställning till om detaljplanen ska godkännas, vi ska bevilja bygglov och långt dessförinnan måste en miljökonsekvensbeskrivning ha gjorts.

"Beslut vill vi fatta på basis av fakta"

Har du sett skisser på stora byggnader med torn och murar och undrat varför inte dessa bilder finns i kommunens material? Projektägaren Kriminalvården, har inga som helst ritningar än, inget sådant är visat för kommunen. Det som cirkulerar är egenproducerat material från personer som inte anser sig behöva hålla sig till fakta.

Hur bör man svara på folkomröstningen? "Vill du att ett fängelse ska etableras i Svedala kommun?" Vårt råd är att svara precis som du känner. Tycker du att detta är en ickefråga för dig, en fråga som bör behandlas som alla andra? Rösta då blankt.

Om du tycker att svaret är nej så fundera över om du inte tycker att det ska finnas fler anstalter i Sverige eller vad det är som gör att du landar i det ställningstagandet.

Vad betyder ett ja? Att du lägger din tillit till oss valda politiker att fatta ansvarsfulla beslut. Vi valda politiker som själva bor i kommunen värnar om våra natur- och kulturvärden, boendemiljöer och markägares rättigheter.

Finns det skäl att tro något annat? Ansvar enligt oss är även att säkra arbetsplatser och skapa underlag för handel i våra affärer. Att vi tar ansvar för ett tryggt Sverige är en självklarhet.

Att våga ha ett samtal med Kriminalvården är inte samma sak som att Kriminalvården får göra vad de vill i vår kommun. Ett eventuellt beslut vill vi fatta på basis av fakta, grundliga diskussioner och utredningar. Det och inget annat har hela tiden varit vår ingång i detta projekt.

Publicerad 15 May 2019 09:08