Foto: Kriminalvården

Debatt: "Rena myter sprids om svensk kriminalvård"

Svedala en av flera kommuner som Kriminalvården haft kontakt med

INSÄNT. Kriminalvården är en statlig myndighet som har i uppdrag att verkställa straff och minska risker för återfall i brott. Vi utgör en viktig del av rättskedjan och i arbetet för ett tryggare Sverige. På grund av ett ökat inflöde av misstänkta och dömda råder idag akut platsbrist i häkten och anstalter i hela landet. Skåne är särskilt hårt drabbat, då det finns alldeles för få kriminalvårdsplatser i förhållande till folkmängd och brottsutveckling.

Inte minst polisens arbete påverkas negativt när Kriminalvården inte kan ta emot fler misstänkta. Därför behövs en ny anstalt i Skåne. Svedala är en av flera kommuner som Kriminalvården har haft kontakt med i sökandet efter en plats för anstaltsetableringen.

Vi har förståelse för att ett fängelse väcker både frågor och oro. Däremot tjänar ingen på att fördomar och rena myter sprids. Vi hoppas därför kunna reda ut några av de felaktigheter som uttrycktes på denna debattsida den 20 maj.

Kriminalvården är redan idag en integrerad del av många samhällen, små som stora. Vi driver 45 anstalter, 32 häkten och 34 frivårdskontor över hela landet. Där utgör vi ofta en viktig samverkanspartner för lokalt näringsliv och är en stor arbetsgivare. Att vår verksamhet skulle dra med sig problem i form av till exempel ökad kriminalitet finns det inga belägg för. Tvärtom, där vi finns etablerade vill man att vi ska vara kvar.

Kriminalvård är personalintensiv verksamhet. En ny anstalt kommer tveklöst att skapa många arbetstillfällen. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare, ett jobb alla med godkända gymnasiebetyg kan söka och där Kriminalvården står för en betald utbildning. Utöver kriminalvårdare anställer vi också till exempel sjuksköterskor, kockar, lärare och transportpersonal. Med andra ord olika yrkesgrupper med vitt skilda kompetenser.

Att Sverige kan ha en fungerande rättskedja i alla dess delar är helt avgörande för att upprätthålla ett tryggt samhälle. Tanken på fler poliser och skärpta straff tilltalar gissningsvis även de som nu motsätter sig en anstalt. Men var tänker de då att dömda ska verkställa sina straff när polis, åklagare och domstolar har genomfört sina uppgifter? Att argumentera för att den uppgiften får staten och alla andra kommuner gärna ta på sig – bara vi slipper – är vare sig konstruktivt eller särskilt respektingivande.

Per Björkgren, Regionchef syd, Kriminalvården

Publicerad 21 May 2019 00:00