Stenarna kan vara rester från den gamla byvägen som en gång gick genom Vismarlöv. Erik Johansson bär alltid på en viss förväntan ute på fältet.

Stenarna kan vara rester från den gamla byvägen som en gång gick genom Vismarlöv. Erik Johansson bär alltid på en viss förväntan ute på fältet.

Han hoppas på historiskt fynd

VISMARLÖV. När grävmaskinerna gör hål i marken är arkeologen där och spanar efter rester från svunna tider. Erik Johanssons uppdrag är att övervaka, så att inga fynd förbises.

Kulturminneslagen fastslår att alla byar från gamla tider klassas som fornlämningar. Vid alla ingrepp i skyddade marker måste därför en arkeolog närvara och göra en så kallad schaktningsövervakning.
Erik Johansson är ansvarig arkeolog på plats när det nu dras vattenledningar i Vismarlöv.
– Vid större insatser är det arkeologerna som går ut först och gräver och undersöker området, men vid en schaktningsövervakning är vi bara med och övervakar, berättar han.

Gamla byvägen

Ungefär en meter ner i marken här i Vismarlöv påträffades en stor samling halvstora släta stenar, som kan tyda på att den gamla byvägen en gång gick här.
– Det är svårt att säga någonting definitivt. Men sannolikheten är stor att det är rester från den gamla vägen eftersom dagens byväg också ligger här, säger Erik Johansson.
Om det skulle komma fram rester av ett medeltida hus, eller någonting annat som tyder på mänsklig aktivitet så skulle han bli tvungen att hejda rörläggningsarbetet för att dokumentera lämningarna.
– Skulle det till exempel dyka upp en förhistorisk gravplats så skulle arbetet få stoppas helt och hållet, säger han.

Destruktiv vetenskap

Erik Johansson måste då rapportera till länsstyrelsen och skulle sedan, antagligen, behöva kalla på förstärkning av sina kollegor. Då blir området plötsligt en arkeologisk utgrävning.
De vanligaste fynden som görs vid utgrävningar är keramikskärvor, djurben och flinta. Arkeologiska fynd studeras, avlägsnas, tvättas, studeras och skickas sedan till ett magasin i Lund.
– Arkeologi är en destruktiv vetenskap på det sättet, eftersom fynden avlägsnas från sin plats. Men syftet är att bevara dem, och att vi ska lära oss av dem, säger Erik Johansson.
Det eventuella vägfyndet är ett exempel på vad han kommer att ta med i sin slutrapport från området. I arbetet ingår också att studera befintligt material om platsen, gamla kartor och liknande, innan han ger sig ut på fältet.

Alltid spännande

Vismarlöv har varit en by sedan medeltiden, och kan gömma många fornlämningar i markerna. Men vid den här typen av arbete görs endast så kallade borrhål, eller titthål, som bara är några meter i omkrets och djup. Chansen för att gräva på ”rätt” ställe, som Erik Johansson uttrycker det, är därför rätt så liten.
– Men gräver man på rätt ställe så kan det dyka upp rester av ett gammalt hus till exempel. Det råder alltid en viss spänning när man är ute på övervakning, det var ju därför som jag blev arkeolog.

Med en GPS märker Erik Johansson ut den exakta platsen för utgrävningen och fynden.

Med en GPS märker Erik Johansson ut den exakta platsen för utgrävningen och fynden.

Publicerad 26 November 2015 06:00