Kriminalvården vill gärna se ett fängelse i Svedala.

Kriminalvården vill gärna se ett fängelse i Svedala.

Kräver folkomröstning i frågan om fängelset

SVEDALA. Frågan om fängelse lever än. Svedalabon Sara Ramel menar att det är en fråga som måste ställas till invånarna. Därför kräver hon en folkomröstning.
Politikerna är nöjda med en framtida anstalt och menar att hundratals arbetstillfällen kommer att skapas i kommunen.
Men allt är inte frid och fröjd. Småbarnsföräldern och Svedalabon Sara Ramel menar att frågan måste lyftas till invånarna.
– Det finns en oro. Vi invånare har inte blivit tillfrågade, säger Sara Ramel.
Eftersom frågan inte varit uppe i samband med någon valrörelse har invånarna inte fått möjligheten att ta ställning, vilket borde vara en självklarhet i en sådan här fråga, enligt Sara Ramel.
Beslutet kan inte jämföras med politiska vanliga beslut.
– Kommuninvånarna måste få komma till tals för den här frågan är så pass stor, säger hon.
Fängelsebeslutet har inte utretts nog och fattats på lösa grunder, menar hon och exemplifierar med att otryggheten och oron ökar i samband med den planerade etableringen. Hon befarar att attraktionskraften att flytta till Svedala minskar med fallande huspriser som en följd.
Sara Ramel kommer nu lämna in ett medborgarförslag om att kommunen måste göra en objektiv analys av både för- och nackdelar av en etablering. Det utifrån invånarnas upplevda trygghet och konskevenserna av bygget.
– Sedan att det leder till en folkomröstning i frågan, säger Sara Ramel och menar att andra kommuner utlöst folkomröstningar om mindre frågor än den här.

Svedala kommun har ingått i en avsiktsförklaring med Kriminalvården om att bygga en kriminalvårdsanstalt någonstans i kommunen. Men den är inte huggen i sten.
– Den är inte juridiskt bindande och en sån här stor fråga som kommer att påverka lång tid framöver måste vi vara med och besluta om.
Huruvida Sara Ramels förslag förverkligas är nu upp till kommunfullmäktige att besluta.


Publicerad 27 March 2017 12:00