Fastigheten Värby 61:1 ligger söder om Malmövägen.

Fastigheten Värby 61:1 ligger söder om Malmövägen. Foto: Caroline Franzén

Nu är det klart: Bara växer

BARA.

Nu står det klart att Malmö stad säljer ett markområde på omkring 40 hektar längs med Malmövägen i Bara till Svedala kommun. Syftet är att ge kommunen möjlighet att utveckla Bara tätort.

Malmö stads tekniska nämnd godkände i dag försäljning av delar av fastigheten Svedala Värby 61:1.

– Vi säljer marken för att ge Svedala kommun möjlighet att utveckla Bara söder om Malmövägen. Malmö stad har själv inte för avsikt att exploatera mark i Svedala och bostäder behövs i alla kommuner, säger Monica Johansson, Malmö stads fastighetsdirektör i ett pressmeddelande.

Markområdet som Svedala kommun har önskat få förvärva för att utveckla Bara tätort är beläget direkt söder om Malmövägen. Det omfattar 40,4 hektar, varav cirka 36 hektar i dagsläget utgörs av åkermark. Resterande yta är i huvudsak allmän väg.

Marken har tillhört Malmö stad sedan 1970, då stora delar av godset Torup med Bokskogen förvärvades som rekreationsområde för Malmöborna.

Markköpet kommer att kosta Svedala kommun 25 miljoner kronor.

Publicerad 23 January 2018 11:51