Potentiella platser för placering av Kriminalvårdsanstalt syd.

Potentiella platser för placering av Kriminalvårdsanstalt syd. Karta: Svedala kommun

Här kan anstalten byggas

SVEDALA KOMMUN.

Hyby, Holmeja, Skabersjö. Det är tre av de nio platser som utsetts som möjliga att bygga en kriminalvårdsanstalt på.

Svedala kommun har tidigare slutit ett samverkansavtal med Kriminalvården om uppförande av en anstalt i Svedala kommun. En lokaliseringsstudie är nu genomförd och nio platser har utsetts som potentiella för placeringen av anstalten.

– Från början hade vi 19 tänkbara platser, men efter ytterligare diskussioner kom vi ner till nio, berättar Johan Bergström som är avdelningschef för plan, landskap och trafik på Sigma civil som tagit fram lokaliseringsstudien i samarbete med Svedala kommun, Kriminalvården och ingenjörer från Niras.

De nio platserna syns på kartan ovan och preciseras i faktarutan nedan.

I studien har man tittat på lämplighet utifrån parametrarna "hälsa och säkerhet", "tekniska förutsättningar", "lagar och styrande dokument" samt "ekonomi". Syftet med lokaliseringsstudien är att redovisa tänkbara platser för en kriminalvårdsanstalt. Dessa ses som lämpligast just nu men ingen rangordning av de nio placeringarna har gjorts. Nya alternativ kan tillkomma.

Vissa av alternativen får höga betyg inom till exempel "hälsa och säkerhet" men klarar sig sämre när det gäller den ekonomiska aspekten. Skabersjö är ett sådant alternativ. Ur ekonomisk synvinkel finns en stor risk att exempelvis anställda på anstalten söker sig till Oxie eller Malmö snarare än in i Svedala kommun för att handla och liknande.

Inom några av de utsedda områdena finns det bostäder och ingen av de alternativa platserna ägs av Svedala kommun i dag.

– Vi hade ett möte med cirka 15 markägare igår, och jag tycker att vi hade en bra diskussion. Vi har hela tiden sagt att vi vill vara öppna och transparenta genom hela processen så att kommuninvånarna kan följa med i det som händer. Vi vill inte skynda fram, säger kommunalråd Linda Allansson Wester (M).

Kriminalvårdsanstalten ses som en viktig etablering för kommunen.

– Det blir en stor, stabil arbetsgivare där många från vår kommun och närliggande kommer att ha sitt första, andra och tredje jobb, säger Linda Allansson Wester.

Per Björkgren är regionchef på Kriminalvården och tycker att det är hög tid för en ny anstalt.

– Det var 32 år sedan som en ny anstalt stod färdig i region syd, alltså Skåne eller Blekinge. Det är dags för en ny, säger han.

Fakta

Möjliga platser för Kriminalvårdsanstalt Syd

Skabersjö: Norr om Skabersjövägen, öster om Ebbarpsvägen.

Yddinge cirkulationsplats: Mellan Bokskogens Golfbana och Koppargravarna, utmed väg 108.

Yddinge norr: Norr om Koppargravarna, väster om väg 108.

Hyby: Söder om Hyby by, öster om väg 108.

Holmeja: Öster om Holmeja by, söder om norra Sturupsvägen.

Sturup sydost: Mellan Södra Sturupsvägen och Håkanstorpsvägen.

Fjällfotasjön: Mellan E65 och sjön.

Sturup mellan: Väster om Södra Sturupsvägen, söder om norra Sturupsvägen.

Sturup norr: Norr om norra Sturupsvägen, väster om Rävstadsvägen.

Ett markområde om 30 hektar krävs för anstalten. Anstalten kommer att ha säkerhetsklass två, av tre. Anstalten kommer att ha plats för 300 interner och det handlar endast om män. Mellan 150 och 300 personer kommer att behöva anställas.

Publicerad 25 January 2018 05:23