Genrebild.

Genrebild. Foto: Bildbyrån

Markägare kritiska till fängelseplaner

SVEDALA KOMMUN.

Åsikterna om planerna på kriminalvårdsanstalten är många. Men nu har kommunstyrelsen godkänt lokaliseringsstudien, och hoppas få förtroende att utse en plats att gå vidare med.

Nio platser ska bli en. Men det är ännu oklart var och när en kriminalvårdsanstalt kan byggas. Anstalten kommer att bli en stor arbetsgivare i kommunen, kollektivtrafiken kan komma att utökas på grund av detta och kommunpolitikerna ser stora fördelar för det lokala näringslivet. De säger sig också värna kommunens natur- och kulturvärden i planeringen.

Ändå är många skeptiska till uppförandet av en anstalt.

Lokaliseringsstudien ligger ute i sin helhet på kommunens webbplats och på biblioteken, och reaktionerna har inte låtit vänta på sig. Trots det har kommunstyrelsen nu godkänt lokaliseringsstudien.

– Det vi har godkänt är att lokaliseringsstudien är genomförd och att den håller kvalitet. Nu vill vi att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta fram ett slutgiltigt förslag på en plats som vi kan gå vidare med, säger Linda Allansson Wester (M) som tidigare sagt att hon hoppas landa i ett samverkansavtal med Kriminalvården innan sommaren.

Markägaren för platsen som kallas för "Sturup östra" har i en skrivelse till Svedala kommun meddelat att han inte är intresserad av ett fängelse på sin mark.

"Lägg inte mer tid på att utvärdera Sturup östra. Vi är inte intresserade av fängelse på vår mark... Fokusera på det ni gjort så bra hittills, få folk att flytta hit. Skapa en bra boendekommun" skriver han.

Även berörda markägare i Holmeja har reagerat starkt på lokaliseringsstudien.

"Vi väljer att helt ta avstånd från förslaget och säger nej till det, å det bestämdaste" skriver de bland annat i ett brev till Linda Allansson Wester.

Även boende i kommunen har reagerat starkt på fängelseplanerna. I sociala medier ser invånare både för- och nackdelar med att ha ett fängelse i kommunen.

Engagemang är bra och vi tar alla synpunkter

till oss

Byalaget i Holmeja har enligt Sydsvenskan begärt ett möte med kommunrepresentanter för att ge boende i byn möjlighet att få svar på sina frågor.

– Jag vet att det pågår en dialog om ett möte. Jag kan inte säga hur det blir med det. Men för mig är det viktigt att alla får svar på sina frågor på ett eller annat sätt och det är självklart att vi har en fortsatt dialog. Engagemang är bra och vi tar alla synpunkter till oss, säger Linda Allansson Wester.

HÄR kan du ta del av lokaliseringsstudien i sin helhet.

Publicerad 16 February 2018 13:20