Jan Bergfelt, Per Asp, Mikael Ottosson, Johan Strömberg och Heléne Östberg är några av dem som engagerar sig i föreningen Fängelsefritt Svedala.

Jan Bergfelt, Per Asp, Mikael Ottosson, Johan Strömberg och Heléne Östberg är några av dem som engagerar sig i föreningen Fängelsefritt Svedala. Foto: Emma Brännman

"Vi vill inte att kommunen ska förknippas med en anstalt"

Ny förening tar strid mot fängelseetablering

SVEDALA KOMMUN.

Den nybildade gruppen Fängelsefritt Svedala kämpar hårt för att en etablering av Kriminalvårdsanstalt syd inte ska bli av. De är inte nöjda med hur den politiska processen har sett ut hittills och bjuder nu in politiker, tjänstemän och kommuninvånare till ett seminarium i Svedala.

Av
Emma Brännman

Föreningen Fängelsefritt Svedala efterfrågar en tydligare redovisning av fördelarna som politikerna menar att etableringen kommer att medföra. Den 19 mars kl 19 bjuder de därför in till ett seminarium i Folkets hus i Svedala, med syftet att i god ton framföra de åsikter och den oro som föreningens medlemmar har.

Dessutom har föreningen startat en namninsamling och hoppas på att få igenom en folkomröstning.

– Man säger att etableringen kommer att skapa arbetstillfällen, samtidigt som Svedala är en av de kommuner med lägst arbetslöshet i Skåne. Man säger också att de som arbetar på, eller besöker anstalten, kommer att handla i kommunen på vägen hem. Men var finns uträkningarna för att kommunen skulle tjäna på detta? Vi har efterfrågat skriftliga sådana, men det finns inte, Heléne Östberg som bor i Holmeja och till vardags arbetar som marknadschef.

Föreningen Fängelsefritt Svedala bildades efter att representanter för Svedala kommun hade hållit möte med markägare som berörs av lokaliseringsstudien. Carl Ramel var en av markägarna som inte blev glad över vad som presenterades. Han kontaktade Nils Thott, de båda bestämde sig för att agera, och så bildades föreningen.

Jan Bergfelt är arkitekt och har tidigare arbetat som stadsarkitekt i kommunen. Han är bosatt norr om Yddingesjön.

– Svedala är en liten kommun med fantastisk natur och en ökad inflyttning. Vi vill inte att kommunen ska förknippas med en anstalt, det tror jag inte är bra för attraktionskraften, säger han och får medhåll av fastighetsmäklaren Mikael Ottosson:

– Varje söndag säljer jag in Svedala kommun till familjer som kan tänka sig att flytta hit, tack vare allt bra vi har här. Jag vill inte behöva berätta för dem att vi har en kriminalvårdsanstalt också, säger Mikael Ottosson som är bosatt i Svedala.

Diskussionerna om kriminalvårdsanstalten har pågått under en längre tid. I februari 2017 enades Svedala kommun och Kriminalvården om att anstalten ska byggas i kommunen, genom att underteckna en avsiktsförklaring.

Varför har ni inte agerat tidigare?

– När det först började pratas om Svedala som ett alternativ tänkte jag att det aldrig skulle hända. Det kunde jag inte föreställa mig, säger Heléne Östberg.

För flera av medlemmarna i föreningen blev etableringen tydlig först när lokaliseringsstudien presenterades i slutet av januari.

– Det är väldigt kort tid för medborgarna att hinna tycka till om studien. Kommunstyrelsen har redan godkänt den, och den 21 mars tas frågan upp av kommunfullmäktige, säger Jan Bergfelt.

Den 19 mars hoppas föreningen Fängelsefritt Svedala på stor uppslutning och en god dialog.

– Vi är inte ute efter att kasta skit utan söker kontakt, en diskussion. Politikerna är väldigt överens om anstalten och därför tror jag att frågan har förminskats i kommunfullmäktige. Jag tror inte att man har tänkt färdigt, säger Jan Bergfelt.

Fakta

Anstalten beräknas ta upp till 30 hektar i anspråk.

Den ska ha plats för upp till 300 interner (män) samt häkte.

Omkring 200 personer kan komma att anställas.

Tiden fram till att den nya anstalten är klar beräknas till mellan fem och tio år.

Källor: Kriminalvården och Svedala kommun.

Publicerad 12 March 2018 00:00