Heléne Östberg, till vardags kommunikatör, talar till politikerna om kommunen som varumärke.

Heléne Östberg, till vardags kommunikatör, talar till politikerna om kommunen som varumärke. Foto: Johan Strömberg

Flera hundra på möte om fängelse

SVEDALA.

Gårdagens seminarium som arrangerades av Fängelsefritt Svedala drog fullt hus. Längst fram satt politikerna och lyssnade.

Flera hundra personer deltog vid måndagens seminarium i Folkets hus i Svedala. Mötet arrangerades av föreningen Fängelsefritt Svedala, som hade bjudit in samtliga kommunfullmäktigeledamöter till en kväll med föreläsningar och diskussioner.

– Alla stolplatser var fulla, och folk stod upp längs med väggarna. Det var fullt i salen av folk som ville lyssna, och jag tror att alla partier i kommunfullmäktige var representerade. Även kriminalvården var på plats, säger Heléne Östberg från Fängelsefritt Svedala.

Hon är glad över uppslutningen och tycker att det var en genomgående god stämning under hela mötet. Kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester (M) tog även hon plats på scenen, för att svara på frågor.

– Det är mycket känslor i rörelse och frågan om fängelset är väldigt laddad. Men alla hade respekt för varandra, lyssnade, och jag tar med mig en väldigt bra känsla från mötet. Jag är stolt över att det fungerade så pass bra, säger Heléne Östberg.

På onsdag ska kommunfullmäktige besluta huruvida lokaliseringsstudien av nio tänkbara platser att uppföra anstalten på, ska godkännas eller ej.

– Vi hoppas åtminstone att kommunfullmäktige bordlägger ärendet för att kunna utreda det mer, säger Heléne Östberg.

Föreningen fängelsefritt Svedala har under helgen samlat in namnunderskrifter och hoppas få till en folkomröstning. I nuläget är namnunderskrifterna uppe i cirka 2000. För att det ska bli en folkomröstning i frågan krävs namnunderskrifter från minst tio procent av de röstberättigade i kommunen. Sedan är det upp till kommunfullmäktige att rösta om förslaget. Om två tredjedelar av ledamöterna röstar emot förslaget så går det inte igenom.

Nils Thott inledde med att berätta om syftet med kvällens möte.

Nils Thott inledde med att berätta om syftet med kvällens möte. Foto: Johan Strömberg

Publicerad 20 March 2018 00:00