30 mil kabel ska säkra elförsörjningen i både Tyskland och Sverige.

30 mil kabel ska säkra elförsörjningen i både Tyskland och Sverige. Grafik: skv.se

Svedala slipper stor elkabel

SVEDALA KOMMUN.

Svenska kraftnät planerar en ny elförbindelse med norra Tyskland. Kabeln går från Hurva station i Hörby kommun och en av de två föreslagna sträckningarna av kabeln gick från början genom Svedala kommun.

Av
Anna Fröjd

Efter samråd har Svenska kraftnät, den myndighet som ansvarar för stamnätet, beslutat att gå vidare med sträckan genom Sjöbo till Ystad. Från Ystad ska kabeln gå vidare genom Östersjön med slutdestination i nordöstra Tyskland, närmare bestämt Güstrow i Mecklenburg. Den kommande kopplingen mellan länderna kallas för Hansa PowerBridge.

Sträckan genom Ystad och Sjöbo är den som sammantaget ger minst påverkan på natur- och kulturvärden, infrastruktur och boendemiljö.

– Nu fortsätter vi med närmare undersökningar. Det ska leda till ett sträckningsförslag på var kabeln föreslås läggas ned för minsta möjliga totalpåverkan och därefter sker ytterligare samråd i början av 2019, säger Carina Netterlind, pressansvarig vid Svenska kraftnät.

Först vid 2020 beräknar myndigheten att kunna ansöka om alla tillstånd och byggstart planeras till 2023 för att sedan ha kabeln i drift till 2026. Syftet med kabeln är att södra Sverige har ett underskott på el, som kommer att öka när kärnkraften avvecklas, medan övriga Sverige i perioder har ett överskott på el från vattenkraft. I Tyskland ger den väl utbyggda vindkraften överskott i perioder och det är dessa överskott som länderna nu hoppas kunna dela med sig av genom förbindelsen.

Publicerad 21 June 2018 07:00