Genrebild.

Genrebild. Foto: Mostphotos.com

Stort vägarbete påverkar trafiken

80 år gamla ledningar byts ut

SVEDALA.

Snart påbörjas arbetet med att byta ut gamla vattenledningar i centrala Svedala. Gator kommer att spärras av och busstrafiken att läggas om.

Av
Emma Brännman

80 år gamla dagvattenledningar i Kyrkogatan i Svedala ska bytas ut. För att slippa gräva i gatan flera gånger passar man på att samtidigt byta spillvatten- och vattenledningar samt ledningarna till tomtgränserna. Fjärrvärmeledningar ska också grävas ner.

Arbetet påbörjas vid Södergatan i december 2018 och beräknas avslutas vid Almgatan i juli 2019.

Framkomligheten kommer att begränsas på framförallt Kyrkogatan. Busstrafiken påverkas delvis under perioden och kommer att få ledas om. Vattenavstängningar kommer att göras i samband med arbetet och om dessa informerar kommunen i förväg direkt till berörda fastighetsägare via sms samt via sin webbplats.

Publicerad 28 October 2018 06:00