Priset på vatten och avlopp höjs.

Priset på vatten och avlopp höjs. Foto: Mostphotos.com

Efter miljötvisten – VA-taxan höjs med tio procent

Utsläpp från flygplatsen gör att priserna stiger

SVEDALA KOMMUN.

Kommunstyrelsen i Svedala beslutar höja VA-taxan med tio procent. Detta är en följd av kostnaderna som kommunens tvist med Swedavia inneburit.

Av
Emma Brännman

Svedala kommun har under flera år drivit ett mål mot Swedavia om ersättning för merkostnader som uppkommit vid tömning av slamvassbäddar, på grund av att slammet innehöll PFOS. Det giftiga ämnet kommer från brandskum som tidigare har använts vid brandövningar på Malmö airport, och har via avloppet hamnat i kommunens reningsverk. Ämnet har också upptäckts i Fjällfotasjön och i Börringesjön.

Svedala kommun stämde Swedavia för lite mer än tre år sedan på grund av utsläppen. Kommunen har krävt ersättning för de kostnader som deponeringen av slammet samt ränta och rättegång har inneburit. Svedala kommun fick till stor del rätt i mark- och miljödomstolen, men Swedavia överklagade och i våras föll domen till Swedavias fördel i mark- och miljööverdomstolen. Domen sade att kommunen, förutom att själva stå för deponeringen, även skulle stå för Swedavias rättegångskostnader.

Kostnaderna för detta är nu uppe i 6,4 miljoner kronor. Som en följd har kommunstyrelsen beslutat att höja brukningstaxan för vatten och avlopp med tio procent nästa år. 2,6 miljoner av den totala summan ska skattekollektivet stå för. En höjning på tio procent innebär 535 kronor för ett enbostadshus per år.

Socialdemokraterna yrkade på att samtliga utgifter på 6,4 miljoner skulle läggas på skattekollektivet och att därmed höja brukningstaxan för vatten och avlopp med bara fyra procent. Men förslaget vann alltså inte kommunstyrelsens stöd.

Svedala kommun har begärt prövningstillstånd hos Högsta domstolen men det är oklart när fallet kan komma att tas upp där.

Publicerad 06 November 2018 11:06