Genrefoto: Mostphotos.com

Svedala får rätt mot Taxi Trelleborg

Långdragen tvist om skolskjuts för barn med särskilda behov

SVEDALA.

Taxi Trelleborg anser att Svedala kommun brutit mot lagen om offentlig uphandling när färdtjänsten skulle förhandlas. Men Svedala kommun får rätt i Förvaltningsrätten.

Av
Emma Brännman

Svedala kommun genomförde under 2016 en upphandling av av färdtjänst och skolskjuts för barn med särskilda behov. Kontrakt skrevs med Vellinge Taxi, varpå Taxi Trelleborg ansökte om överprövning.

Efter förnyad utvärdering fattade Svedala kommun ett nytt beslut där Taxi Trelleborg var det bolag som fick uppdraget. Såväl Vellinge Taxi som Telepass AB ansökte då om överprövning och båda avslogs av förvaltningsrätten. Domarna överklagades till Kammarrätten som sade att Svedala kommun inte fick ingå avtal innan beslut hade fattats av instansen. I maj meddelade Kammarrätten att prövningstillstånd inte ges.

Den 19 februari ingick Svedala kommun dock ett nytt avtal med Vellinge Taxi, i väntan på att överprövningsprocessen skulle avslutas. Avtalet började gälla den 1 mars i år.

Det fick Taxi Trelleborg att än en gång begära överprövning enligt Lagen om offentlig upphandling. Taxi Trelleborg menar att kommunen gjort sig skyldig till en otillåten direktupphandling, att avtalet inte är offentligt upphandlat och att det bör ogiltigförklaras.

Svedala kommun å sin sida hävdar att inget fel har begåtts. Kommunen menar att man på grund av den långa överprövningsprocessen var tvungen att snabbt hitta en lösning för att fullfölja sina lagstadgade skyldigheter att tillhandahålla färdtjänst och skolskjuts. Den enda lösningen som fanns var någon form av direktupphandling.

Kommunen får nu rätt i Förvaltningsrätten, som menar att det finns stöd i lagen för att genomföra en snabb upphandling på det sätt som Svedala kommun anser har krävts.

Beslutet kan överklagas till Kammarrätten.

Publicerad 07 November 2018 07:00