Foton: Mostphotos.som

Insänt: Offra inte Svedala – igen!

INSÄNT. Den senaste tiden har det skrivits en del om flygplatsen i Svedala kommun. Malmö Airport som den ju heter. Visst har jag grämt mig över att man en gång i tiden var så obetänksam och oaktsam om naturen och landskapet, att man byggde en flygplats i Svedalas vackra backlandskap. Tänk vad man förstörde! Inte bara med själva anläggningen, utan också med buller och lågt flygande plan.

Men jag, som är inflyttad till kommunen, hade inte förstått omfånget av det ingrepp som gjordes här på Svedala-byn Sturup och dess invånare, när byn jämnades med marken för att ge plats åt flygplatsen. Och säkert gjordes det under flaggen samhällsansvar och arbetstillfällen. Människor som tvingas lämna sina hem och se dem brännas upp, sådant sätter sina spår. Det lämnar sår som aldrig riktigt läker. Malmö behövde en flygplats och det fick de. Svedala offrade sina invånare och sin natur. Det visade sig dessutom senare att det skulle kosta ännu mer.

På grund av flygplatsens brandövningar är nu sjöarna i Svedala förgiftade med ett cancerframkallande ämnet Pfos, som inte bryts ner, åtminstone inte de närmsta hundra åren. Och som det inte vore nog, får dessutom Svedala kommun nu stå för notan på ett mångmiljonbelopp för deponeringen av det giftiga avfallet och Swedavias rättegångskostnader!

Nils Öberg, Kriminalvårdens generaldirektör, berömde i en insändare i Sydsvenskan Svedalas politiker för att de nu tar ett samhällsansvar och välkomnar Sveriges näst största anstalt till kommunen. Han erkänner att en anstalt av den här storleken är ett "omfattande ingrepp i naturen och som sällan är vacker att beskåda". Men det behövs ett fängelse i Skåne och Svedala har ju en massa plats. Men är det verkligen så enkelt? Utifrån Kriminalvårdens perspektiv, så är kanske ett fängelsebygge Svedalas viktigaste bidrag till samhället.

Men om man höjer blicken och istället ser samhället utifrån ett helhetsperspektiv, så är utmaningarna med miljön, den biologiska mångfalden och livsmedelsproduktionen, globalt avgörande faktorer, där Svedala kan göra skillnad. Svedala har ett långtgående ansvar att värna om den anmärkningsvärda biologiska mångfald och högklassiga odlingsmark, som finns inom kommunen. Att upplåta 30 ha av just detta till ett fängelsebygge, som kommer innebära ökade transporter, hårdgjorda ytor, murar och staket, skulle kunna betraktas som raka motsatsen till att ta ett samhällsansvar.

Det är kris inom Kriminalvården, platserna räcker inte till. Men är det verkligen Svedala som ska offras – igen?

Heléne Östberg

Publicerad 19 November 2018 10:36