Genrefoto: Mostphotos.com

Invånarna får rösta om fängelset i maj – "En bra opinionsmätning"

Svedalas första kommunala folkomröstning någonsin

SVEDALA.

Svedala får sin första kommunala folkomröstning någonsin. Nu har fullmäktige officiellt tagit beslutet om att folket ska få säga sitt i fängelsefrågan.

Av
Emma Brännman

Älska Svedalas Mats Bentmar var först att ta plats i talarstolen under gårdagens kommunfullmäktige, där han tog ställning för en folkomröstning angående att etablera en kriminalvårdsanstalt i kommunen.

– I en tid då åkermark blir en större bristvara för var dag som går bör vi stanna upp och fundera på vad vi håller på med. Att bygga en kriminalvårdsanstalt på åkermark är att såga den gren vi sitter på. Någon kanske tycker att det är bibehållen exploateringstakt, men det är helt utan betydelse, sade Mats Bentmar.

Folkomröstningen genomförs efter att föreningen Fängelsefritt Svedala samlat en bra bit över 2000 underskrifter för en sådan.

– Vi ska vara väldigt stolta över att vi har medborgare som engagerar sig när de känner sig överkörda av makten, sade Mats Bentmar och yrkade bifall till folkomröstningen.

Leif Göthed (S) yrkade även han bifall till folkomröstningen, men passade på att lyfta ett antal frågor som han ansåg viktiga att fundera på i sammanhanget.

– Kan vi folkomrösta om privatägd mark? Det här är väl en fråga mellan Kriminalvården och privata markägare? Vad sänder det här för signaler till framtida etableringar, oavsett vilken verksamhet det är? Vågar jag etablera mig i Svedala kommun om jag riskerar att bli utsatt för en folkomröstning? Det är en undring jag har.

Också Ambjörn Hardenstedt (S) yrkade bifall.

– Jag är i princip inte för en folkomröstning eftersom det här inte är en kommunal fråga i grund och botten. Däremot tycker jag att det är en bra opinionsmätning, och att vi ska släppa fram en folkomröstning när så många vill ha en. Men det är inte en kommunal fråga förrän vi får ett detaljplaneärende, sade han.

Folkomröstningen ska ske i samband med valet till EU-parlamentet den 26 maj nästa år, eller i samband med ett eventuellt extraval till riksdagen. Svarsalternativen kommer att vara "ja", "nej" och "jag avstår från att ta ställning". För att genomföra folkomröstningen får valnämnden 150 000 kronor extra. Valsedlarna ska vara rosa.

Publicerad 06 December 2018 10:55