Invånarna ska få säga sitt i fängelsefrågan i maj.

Invånarna ska få säga sitt i fängelsefrågan i maj. Foto: Mostphotos

Beslut om folkomröstning överklagas – "kommunen bör ägna sig åt frågor den äger"

Privatperson ställer sig frågande till kommunpolitikers agerande

SVEDALA.

En person i Svedala ställer sig frågande till huruvida kommunala politiker har rätt att besluta om en folkomröstning gällande etablering på privatägd mark. Beslutet om att hålla folkomröstning om ett fängelse har nu överklagats till förvaltningsrätten.

Av
Emma Brännman

Den 5 december tog kommunfullmäktige beslut om att hålla en folkomröstning om byggandet av ett fängelse i Svedala kommun. Beslutet togs sedan fler än 2000 namnunderskrifter lämnats in tillsammans med en begäran om folkomröstning. Folkomröstningen ska hållas i samband med valet till Europaparlamentet i maj.

En man i Svedala har nu valt att överklaga kommunfullmäktiges beslut till förvaltningsrätten i Malmö för prövning, då han anser att det strider mot kommunallagen. Mannen menar att fallet är av sådan karaktär att fullmäktige inte kan besluta i det, eftersom det bör vara en fråga mellan Kriminalvården och privata markägare.

"Markområden som var och är aktuella har hela tiden varit i privat ägo. Nu leder kampanjen i Svedala till ett ja- och ett nejlag tragiskt nog" skriver han bland annat.

Han frågar sig vidare om det ska folkomröstas även när andra aktörer vill etablera sig i kommunen, som till exempel korvbrödsbagare eller hönsuppfödare. Mannen anser att kommunen enbart ska ägna sig åt frågor den äger, och att beslutet om en folkomröstning är lagvidrigt.

Politikerna var eniga när beslutet fattades, men Socialdemokraternas Leif Göthed var inne på samma spår.

– Kan vi folkomrösta om privatägd mark? Det här är väl en fråga mellan Kriminalvården och privata markägare? Vad sänder det här för signaler till framtida etableringar, oavsett vilken verksamhet det är? Vågar jag etablera mig i Svedala kommun om jag riskerar att bli utsatt för en folkomröstning? Det är en undring jag har, sade han innan beslutet togs.

Inte heller Ambjörn Hardenstedt (S) anser det vara en kommunal fråga, än.

– Jag är i princip inte för en folkomröstning eftersom det här inte är en kommunal fråga i grund och botten. Däremot tycker jag att det är en bra opinionsmätning, och att vi ska släppa fram en folkomröstning när så många vill ha en. Men det är inte en kommunal fråga förrän vi får ett detaljplanärende.

Svedala kommun har fram till den 7 januari på sig att inkomma med ett yttrande till förvaltningsrätten.

Publicerad 19 December 2018 10:41