Foto: Mostphotos

Tvist om farliga utsläpp från flygplatsen prövas i Högsta domstolen

Sista ordet inte sagt i tvisten om PFOS-utsläppen

SVEDALA.

I flera år har kommunen legat i tvist med Swedavia rörande giftutsläpp från flygplatsen. Nu tas fallet upp i Högsta domstolen.

Svedala kommun har under flera år drivit ett mål mot Swedavia om ersättning för merkostnader som uppkommit vid tömning av slamvassbäddar, eftersom slammet visade sig inne hålla det giftiga ämnet PFOS. Det kommer från brandskum som tidigare har använts vid brandövningar på Malmö airport, och har via avloppet hamnat i kommunens reningsverk. Ämnet har också upptäckts i Fjällfotasjön och i Börringesjön.

Svedala kommun stämde Swedavia för lite mer än tre år sedan på grund av utsläppen. Kommunen har krävt ersättning för de kostnader som deponeringen av slammet samt ränta och rättegång har inneburit. Svedala kommun fick till stor del rätt i mark- och miljödomstolen, men Swedavia överklagade och i maj i år föll domen till Swedavias fördel i mark- och miljööverdomstolen. Domen sade att kommunen, förutom att själva stå för deponeringen, även skulle stå för Swedavias rättegångskostnader.

Kostnaderna har bland annat lett till att VA-taxan höjts för Svedala kommuns invånare.

Men sista ordet i tvisten är inte sagt. Nu meddelar Högsta domstolen att målet ska tas upp till prövning efter att Svedala kommun begärt det.

Publicerad 19 December 2018 13:00