Äventyrsbadet förblir en dröm för Svedalaborna.

Äventyrsbadet förblir en dröm för Svedalaborna. Genrefoto: Mostphotos.com

Badkulturcentrum får nobben – men positivt om privat aktör vill bygga

Kultur- och fritidsnämnden anser inte att förslaget om ekonomiskt försvarbart

SVEDALA.

Kultur och fritidsnämnden ställer sig inte positiv till att göra Svedala till Skånes badkulturcentrum. Åtminstone inte i kommunal regi.

Av
Emma Brännman

Bakgrunden är ett e-förslag som lämnats in av en privatperson i Svedala. Hon önskar i förslaget att Svedala kommun ska upprätta ett badkulturcentrum med syftet att profilera Svedala kommun som Sveriges, eller åtminstone Skånes, badkulturcentrum.

Nu har kultur- och fritidsnämnden tagit ställning till förslaget och det får, kanske som väntat, nobben. Förslaget innebär att Svedala kommun skulle upprätta en större badanläggning med hotell och restaurang i anslutning. Nämnden framhåller att kommuner enligt lag endast får ägna sig åt angelägenheter av allmänt intresse, utan vinstsyfte, som har anknytning till kommunens område eller till kommunmedborgarna.

"Att bygga och driva ett badkulturcentrum som framgår av förslaget kan alltså, beroende på dess innehåll, anses strida mot kommunallagen" skriver nämnden i sitt beslut.

2017 tog kultur- och fritidsnämnden fram en simhallsutredning där det framgick att en byggnation av en simhall med motionsbassäng, undervisningsbassäng, barnbassäng. bastu, relax och gym skulle kosta 196 miljoner kronor. Detta skulle efter intäkter innebära en kostnad för kommunen på cirka 15 miljoner kronor per år. En byggnation av ett större badkulturcentrum skulle bli betydligt dyrare och skulle med största sannolikhet inte heller det kunna finansieras endast med intäkter, slår nämnden fast.

Kultur och fritidsnämnden ställer sig dock positiv till privata näringsidkare som vill etablera nya verksamheter i Svedala.

Publicerad 17 January 2019 07:00