Vägen mot Malmö, från Bara, är mycket smal på sina ställen.

Vägen mot Malmö, från Bara, är mycket smal på sina ställen. Foto: Emma Brännman

Villaförening tar strid för Malmövägen

"Trots att det byggs mycket verkar uppfattningen vara att trafiken inte ska öka"

BARA.

Värby villastad har länge kämpat för att någonting ska göras för att säkra väg 841 genom Bara. Nu lyfter de frågan på nytt.

Av
Emma Brännman

Väg 841, Malmövägen, har länge varit föremål för diskussioner då den på vissa ställen är mycket smal och risken för olyckor påtaglig. År 2009 kontaktade föreningen Värby villastad Trafikverket med förslag på förbättringar på delsträckan mellan Bara och Kölnans fritidsby. Ett flertal utredningar genomfördes och slutligen enades Trafikverket, Svedala kommun, Malmö stad, länsstyrelsen och Värby villastad om ett resultat som ledde till en åtgärdsstudie. Men Malmö stad ville inte skriva under åtgärdsstudien när det väl var dags.

Den aktuella vägsträckan ligger dels i Bara, dels i Malmö. Den delen av vägen som ligger i Bara är det Trafikverket som basar över, den andra Malmö stad. Därför behöver alla parter vara överens om eventuella åtgärder. Men de senaste åren har det till synes stått still i frågan om väg 841.

Nu gör Värby villastad ett nytt försök att väcka liv i diskussionen. I en skrivelse till Svedala kommun och Region Skåne framför de bland annat följande:

"Det är klart olämpligt att dela vägsträckan på två huvudmän, eftersom kommungränsen går mitt på bron över Segeå. Huvudmännen måste enas. Malmö kommun har framfört att ett fåtal Malmöbor använder vägsträckan. Vägförbättringen har tidigare redovisats i Regionens RTI-plan, men i den nya planen finns inte väg 841 med. Trots att det byggs mycket både i Klågerup och Bara och att Malmö kommun utvecklar Torups friluftsområde, verkar uppfattningen vara att trafiken inte ska öka".

Värby villastad beklagar att offentliga organisationer har lagt mycket pengar på utredningen om vägen.

"Alla parter var överens om behov och åtgärder. Har denna utredning fallit i glömska?" avslutar de.

Publicerad 26 January 2019 07:00