Infarten till bostadsområdet har en vägbula och hastighetsbegränsningen är satt till 30 kilometer i timmen. Det räcker inte, enligt boende på området.

Infarten till bostadsområdet har en vägbula och hastigehetsbegränsningen är satt till 30 kilometer i timmen. Det räcker inte, enligt boende på området. Foto: Google maps

Nej till gångfartsområde på Roslätt

Samfällighetsföreningen anser att hastigheten är för hög

SVEDALA.

Det blir inget gångfartsområde på Roslätt. Det har tekniska nämnden beslutat.

Av
Emma Brännman

Lokaltidningen har tidigare berättat om medborgarförslaget att göra området Roslätt 3 till ett gångfartsområde. Boende på området anser att hastighetsbegränsningen på 30 kilometer i timmen är för hög. Det i kombination med att det inte finns några trottoarer på området och att sikten är skymd på flera ställen fick ordföranden i samfällighetsföreningen att författa förslaget till kommunen.

Tekniska nämnden har sett över ärendet och kommit fram till att Roslätt 3 inte ska göras om till ett gångfartsområde.

"Gångfartsområde används endast i ytterst få sammanhang. Där det finns i dag är efterlevnaden dålig. Vid antagen hastighetsplan beslutades att villaområden inte skulle skyltas om till gångfartsområden. Villagator generellt beslutades få hastigheten 30 km/h, däribland detta område. Då detta området är samfälld mark har föreningen rätt att göra hastighetsdämpande åtgärder inom området på egen bekostnad, dock ska framkomligheten för räddningstjänst, sopbilar och andra större fordon beaktas" skriver tekniska nämnden.

Publicerad 26 May 2019 07:00