Den tredje

Den tredje "pappamånaden" har haft viss effekt. Foto: Adobe Stock

Viss effekt av tredje pappamånaden – så ser det ut i Svedala

"Svårt att nå den grupp män som har lägst uttag"

SVEDALA.

Den tredje pappamånaden har lett till en viss ökning i mäns uttag av föräldrapenningen. I Svedala kommun gick uttaget dock ner 2018.

Av
Emma Brännman

Förra året ökade mäns uttag av föräldrapenningdagar med 1,4 procentenheter jämfört med året innan, sett till hela landet. Försäkringskassan gör analysen att den tredje så kallade pappamånaden har spelat in. Totalt tog män ut 29,3 procent av föräldrapenningdagarna 2018.

I Svedala kommun var motsvarande andel 27,7 procent, vilket är en minskning med en procentenhet jämfört med året innan. Tre månader i föräldraförsäkringen är reserverade för respektive förälder sedan 2016. Från 2015 ökade uttaget från 26,4 procent till 28,7 2016 för att stanna på den nivån under 2017, för Svedalapapporna.

På kommunnivå varierar uttaget från 37,8 procent i Dorotea till 21,6 procent i Haparanda.

– Den tredje månaden har haft lite mindre effekt än de två tidigare. Nu tar 40 procent av papporna ut minst 90 dagar av föräldrapenningen. Innan den tredje månaden infördes var siffran 36 procent, säger Alexandra Wallin på Försäkringskassan till Nyhetsbyrån Siren.

Den tredje reserverade månaden har enligt Försäkringskassans analys inte haft någon effekt på de pappor som tar ut minst föräldraledighet.

– Vi tror att det är svårt att nå den grupp män som har lägst uttag av föräldraledighet med reserverade månader. Det är så mycket annat som påverkar, inte minst normer, värderingar och förväntningar från omgivningen, säger Alexandra Wallin till Siren.

Publicerad 26 May 2019 07:00