Lokalpolisområdeschef Lars-Gunnar Björnqvist och kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester (M) när de skrivit på avsiktsförklaringen.

Lokalpolisområdeschef Lars-Gunnar Björnqvist och kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester (M) när de skrivit på avsiktsförklaringen. Foto: Svedala kommun.

Målen satta för att skapa ett tryggare Svedala: "Kommer ha stor betydelse för kommunen"

Överenskommelsen mellan kommunen och polisen

Kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester och polisens lokala områdeschef Lars-Gunnar Björnqvist har nu skrivit på en samverkansöverenskommelse som tydliggör vilka åtaganden kommunen och polisen har för att skapa ett tryggare Svedala de kommande tre åren.

Av
Linnea Bergqvist

Överenskommelsen som gäller för de tre kommande åren mellan polisen och Svedala kommun är nu påskrivet. Innehållet i avtalet grundas på bland annat polisens och kommunens gemensamma bild av vad som behövs sättas i fokus samt medborgarnas tankar kring vilka huvudfrågor de anser vara viktigt.

– Jag är glad över hur samarbetet mellan oss som kommun och polisen utvecklats under den senaste tiden. De fokusområden och åtgärder vi nu är överens om kommer att ha stor betydelse för Svedala som en fortsatt trygg kommun att bo och verka i, säger Linda Allansson Wester (M).

I överenskommelsen kommer fokusen att läggas på att bland annat skapa en trygg trafik i kommunen. Minst sex trafikfarliga platser ska identifieras varje halvår som sedan ska åtgärdas vid behov av kommun. Fler farttavlor planeras också att sätta upp, minst fyra per kvartal, för att minska olyckor i trafiken.

Genom att identifiera otrygga platser och ta hjälp av trygghetsvandringar där boenden, men även representanter från polisen och andra föreningar, kan delta så hoppas man kunna neutralisera platser där allmänheten känner sig utsatta eller otrygga.

Ett förebyggande arbete mot våldsbejakande extremist ska också ske i form av en utbildning för kommunal personal och chefer. Utbildningarna ska bland annat fokusera på och hur man hanterar en situation där pågående dödligt våld (PDV) sker såsom när en eller flera gärningsmän utsätter allmänheten för fara.

Det kommer även att läggas en kraftansträngning på droganvändnings bland ungdomar. En tydlig drogpolicy har satts upp och Socialtjänsten kommer att arbeta tätt med polisen för att fånga upp normbrytande beteende hos personer upp till 18 år.

Publicerad 13 June 2019 00:00