Exempel på häktescell hos Kriminalvården.

Exempel på häktescell hos Kriminalvården. Foto: Kriminalvården

Fängelse i fokus när allmänheten frågade ut folkvalda

"För närvarande finns ingen kontakt med Kriminalvården"

SVEDALA.

Under allmänhetens frågestund i samband med senaste mötet i fullmäktige passade flera kommuninvånare på att ställa frågor till politikerna. Ordföranden fick bland annat svara på frågor om fängelset.

Av
Emma Brännman

En av invånarna som ställde politikerna till svars under allmänhetens frågestund var Per Asp, aktiv i föreningen Fängelsefritt Svedala. Han undrade när kommunen tänker följa resultatet av den rådgivande folkomröstningen, där strax under 70 procent röstade nej till en fängelseetablering, och besluta att Svedala kommun är emot en etablering av en kriminalvårdsanstalt.

Enligt kommunfullmäktiges ordförande Lars Nordberg (M) finns det inget stöd i lagen för en kommun att besluta om att förbjuda en viss verksamhet.

– Det prövas varje gång man får en detaljplan och bygglovsansökan om verksamheten kan passa in med hänsyn till miljö, natur och så vidare. Så tyvärr kommer vi nog aldrig att kunna fatta ett sådant beslut, svarade han.

Per Asp tog tillfället att ställa följdfrågor och undrade när kommunen tänker säga upp samverkansavtalet som tecknats med Kriminalvården.

– Man tecknade ett avtal om en lokaliseringsstudie för att undersöka möjligheterna. Det är inte ett avtal som innebär att man ska besluta att bygga en anstalt. Det håller på att diskuteras inom politiken om det är lämpligt att säga upp avtalet eller inte. Men inga beslut är fattade ännu.

Slutligen frågade Per Asp om Svedala kommun kommer råda Kriminalvården att söka sig till andra kommuner som har visat intresse för ett fängelse.

– Svaret på den frågan kommer kriminalvårdsstyrelsen få när de kommer in med ett aktuellt ärende. För närvarande finns ingen kontakt mellan kommunen och Kriminalvården vad jag vet, svarade Lars Nordberg.

Publicerad 14 June 2019 11:51