Foto: Kriminalvården

SD och ÄS kräver att avtal med Kriminalvården sägs upp

Partierna gör gemensam sak i ny motion

SVEDALA.

Sverigedemokraterna och Älska Svedala har gjort gemensam sak och författat en motion till fullmäktige.

Av
Emma Brännman

I motionen föreslår de att det samverkansavtal som tecknats mellan Svedala kommun och Kriminalvården sägs upp med anledning av resultatet i folkomröstningen om en fängelseetablering. I det slutgiltiga resultatet av folkomröstningen stannade andelen nej-röster på 67,5 procent.

"Det är viktigt att vara tydlig och vi ser därför vår skyldighet att informera Kriminalvården om att medborgarna i Svedala har sagt nej, och att det därmed står klart att samverkansavtalet måste sägas upp" skriver partierna i motionen.

I februari 2017 tecknade Svedala kommun och Kriminalvården en avsiktsförklaring och i juli samma år fattade kommunfullmäktige beslut om att teckna ett samverkansavtal rörande den lokaliseringsstudie som senare genomfördes.

Publicerad 18 June 2019 00:00