Andelen gymnasiebehöriga niondeklassare uppgår till 91 procent.

Andelen gymnasiebehöriga niondeklassare uppgår till 91 procent. Foto: Adobe Stock

Nio av tio behöriga till gymnasiet

Hundra procent behörighet på Spångholmsskolan

Av
Emma Brännman

SVEDALA/BARA/KLÅGERUP. På både Spångholmsskolan och Klågerupskolan har behörigheten till gymnasiet ökat bland elever som går ut årskurs nio. Klågerupsskolan noterar en liten ökning i år, medan Spångholmsskolans resultat visar att samtliga som nyligen slutade nian är behöriga till gymnasiet.

På Naverlönnskolan sjunker gymnasiebehörigheten dock med några procentenheter. Det gör att den totala andelen behöriga elever landar på 91 procent för Svedala kommun, en liten nedgång.

När det gäller meritvärde så minskar även det och landar på totalt 228 för hela kommunen. På Naverlönnskolan sjunker det, medan Spångholmsskolan förbättrar sig. Klågerupskolan ligger kvar på ungefär samma nivå som förra året. Andelen elever som får betyg i alla ämnen är totalt 76 procent.

Publicerad 20 June 2019 11:01