Foto. Adobe Stock

Flygbolagens gröna tänk kritiseras av konsumentverket

Otydligt bakgrundmaterial och vilseledande marknadsföring

STURUP/SVERIGE.

Konsumentverket har släppt en rapport där de uppmärksammar klimatkompensationen som flygbolaget BRA och SAS marknadsför att de gör i samband med sina resor. Kraftig kritik har riktas gällande tillgängligheten av bakgrundmaterialet som bolagens miljöpåståenden grundar sig i.

Av
Linnea Bergqvist

Detta är en återpublicering av en tidigare publicerad artikel.

”Konsumentverkets bedömning att det är osannolikt att SAS kan styrka att påståendet är vederhäftigt. Marknadsföringen är därför vilseledande”

Så skriver konsumentverket om att SAS marknadsför att de kan koldioxidkompensera alla sina bonuskunders resor till 100 procent. Kritiken utgår från faktumet att det saknas information hur de gör den här kompenseringen och vad det är för typ av kompensering.

Konsumentverket kritiseras även BRA för att ha använts uttrycket ”full klimatkompensation” och säger att informationen som är tillgänglig gällande påstående är vagt och bör förtydligas.

BRA marknadsför även sin användning av biobränsle och säger att kunder kan betala extra för att kunna flyga 100 procent med biobränsle.

Problematiken med det här påståendet är att i dagsläget får man inte ha mer än 50 procent biobränsle i en flygplanstank.

”Då det endast är tillåtet att blanda in 50 procent biobränsle i tanken” skriver konsumentverket i sin redogörelse, ”är påståendet att alla som vill kan flyga med 100 procent biobränsle vilseledande.”

BRA påstår även att för varje kilo biobränsle som används reducerar de fossila utsläpp av koldioxid med cirka 70 procent. Konsumentverket har granskat en biobränsleflygning BRA har mellan Bromma och Umeå där de minskade utsläppet av koldioxid med 65%.

Dock användes ett modernt plan som stod för ungefär hälften av den minskningen.

”Man torde därmed kunna dra slutsatsen att minskningen av koldioxidutsläpp som beror på biobränslet är strax över 30 procent”, skriver Konsumentverket och slår ner BRAs påstående om att de kan minska sina fossila utsläpp av koldioxid med 70%

Avslutningsvis kritiseras konsumentverket påståendet som BRA har gjort gällande att om att man flyga grönare.

”För att något ska kunna bli "ännu grönare" krävs enligt Konsumentverkets uppfattning att det från början är "grönt". Det är allmänt vedertaget att flygresor är miljöbelastande och därmed kan det aldrig vara grönt att flyga. Det får till följd att en flygresa inte heller kan bli "ännu grönare” skriver de i sin sammanfattning.

Publicerad 10 July 2019 07:00