Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Adobe Stock

Granskning: Säkerhetsbrist på grundskolor i kommunen

Obehöriga kunde i princip röra sig fritt i lokalerna

SVEDALA.

Kommunens revisorer har granskat säkerheten på förskolor och grundskolor i kommunen. På flera av grundskolorna kunde oanmälda besökare röra sig fritt i lokalerna.

Av
Emma Brännman

Detta är en återpublicering av en tidigare publicerad artikel.

På uppdrag av kommunrevisorerna har revisionsbolaget KPMG granskat besökssäkerheten på förskolor och grundskolor i Svedala kommun. Syftet är att säkerställa att överlämnandet mellan vårdnadshavare och personal fungerar på ett säkert sätt och att det finns rutiner för att förhindra att obehöriga tar sig in.

Granskningen ger förskolorna godkänt när det gäller överlämning och tillsynsansvar och konstaterar att det finns goda riktlinjer kring detta. På flera enheter saknas det dock dokumenterade rutiner för externa besök och de arbetsrutiner som finns efterföljs inte alltid inom varken för- eller grundskolan.

Granskningen har genomförts genom oanmälda besök på slumpmässigt utvalda skolor och förskolor. Vid de oanmälda besöken på grundskolorna har KPMG:s utsända kunnat röra sig fritt på flertalet enheter utan att uppmärksammas något särskilt. På majoriteten av förskolorna blev de däremot snabbt uppmärksammade och tillfrågade om sitt ärende. Vidare konstateras att det saknas anpassade rutiner och handlingsplaner kring hot och våld efter enhetens förutsättningar.

Mot bakgrund av granskningen ålägger revisorerna utbildningsnämnden att senast den 16 augusti yttra sig om vilka åtgärder som nämnden tänker vidta för att se till att rutiner upprättas där det behövs, och att de åtföljs.

Publicerad 14 July 2019 07:00