Mattias Karlsson, Hemköp, förutsätter att kommunen presenterar en ny och långsiktig handelspolicy om Coop-planerna tas vidare.

Mattias Karlsson, Hemköp, förutsätter att kommunen presenterar en ny och långsiktig handelspolicy om Coop-planerna tas vidare. Foto: Arkiv Adam Hult/Pressbild Coop

Centrumhandlare ifrågasätter Coopetablering i Svedala

Ändring i detaljplan går emot kommunal handelspolicy

SVEDALA.

De lokala handlarna på Hemköp och Ica ifrågasätter kommunens förslag att ändra i detaljplanen på Östra industriområdet. "Jag utgår från att de ser över handelspolicyn och tar fram en ny, långsiktig, plan" säger Mattias Karlsson på Hemköp.

Av
Emma Brännman

Lokaltidningen har tidigare berättat att Coop vill öppna en butik på Östra industiområdet, även kallat Östra verksamhetsområdet. För det krävs dock en ändring i gällande detaljplan. Från Svedala kommuns sida ser man utvecklingen på Östra industriområdet som ett positivt steg framåt för ett växande Svedala. Några som dock inte är lika glada för en Coopbutik utanför centrum är de nuvarande handlarna i Svedala.

– Kommunen antog en handelspolicy 2014 som tydligt anger var handel med livsmedel får ske i Svedala. De platserna är i centrum och på gamla silotomten mittemot Optimera. Hemköp etablerades utifrån den policyn och vi anser att den ska följas, säger Mattias Karlsson som är butikschef på Hemköp.

Förslaget om att ändra i detaljplanen har legat ute på samråd under sommaren, då vem som helst har haft möjlighet att inkomma med synpunkter. Hemköp har, liksom Ica Karlsson och Ica Sverige, skriftligen ifrågasatt förslaget och hänvisar till handelspolicyn. Redan 2016, när Coops planer först blev kända, framförde Mattias Karlsson sina synpunkter till Svedala kommun. Sedan dess har det varit tal om att se över policyn, men än har ingen förändring kommit handlarna till kännedom.

– Policyn togs fram för att vi som handlare skulle känna trygghet och tillit. Det gjordes ett grundligt arbete och man kom fram till att Svedala kommun skulle kämpa för centrumhandeln. Om de skulle gå vidare med planerna utan att först ta fram en ny policy så förväntar jag mig att kommunen kompenserar alla som har etablerat sig här efter handelspolicyn. Men jag utgår ifrån att de ser över handelspolicyn och gör en ny, långsiktig, plan, säger Mattias Karlsson.

Han är dock inte direkt orolig för Hemköps del.

– Vi har en stark position i dag och jag tror att Svedalaborna har förstått hur viktigt det är med ett levande centrum, så jag hoppas att centrumhandeln ska fortsätta blomstra oavsett vad som händer, säger Mattias Karlsson.

Publicerad 07 August 2019 07:00