Foto. Mostphotos.com

Hesa Fredrik uteblev – tekniskt fel bakom haveriet

Felsöks av MSB

SVEDALA. De som väntade på att höra hesa Fredriks välbekanta tjut förra veckan väntade förgäves. Till följd av ett tekniskt fel uteblev varningssignalen.

Under måndagen 2 september 2019 genomförde kommunen det kvartalsvisa testet av utomhusvarningssystemet för VMA - viktigt meddelande till allmänheten. Vid detta test upptäcktes ett tekniskt fel som gjorde att sirenerna i kommunen inte kunde aktiveras, skriver Svedala kommun på sin hemsida.

Varningssystemet testkörs fyra gånger per år, klockan 15:00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

I Svedala kommun finns idag signalhorn i Svedala, Klågerup och vid flygplatsen Malmö Airport. Ingen av dem gick i gång som de skulle.

Felet kommer felsökas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap så snart som möjligt.

VMA används:

  • vid olyckor och allvarliga händelser, till exempel gasutsläpp eller en stor brand
  • vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner, till exempel nedfall av radioaktiva ämnen eller problem med att nå 112
  • vid krishantering inför och i samband med extraordinära händelser, till exempel förestående dammbrott eller sabotage mot dricksvattenförsörjningen

Källa: MSB

Publicerad 03 September 2019 14:38