Gamla brandstationen.

Gamla brandstationen. Foto: Svedala kommun

Gamla brandstationen kan komma att säljas: "En fastighet med många möjligheter"

Ska bidra till fortsatt utveckling av Klågerup som ort

KLÅGERUP. Är du sugen på ett annorlunda boende med ett unikt stycke historia? Då är detta kanske din chans. Svedala kommun föreslår nu att stycka den befintliga fastigheten Tejarp 9:8 i två för att på så sätt ge den gamla brandstationen nytt liv.

– Det är en fastighet som har stora utvecklingsmöjligheter, men som inte använts fullt ut på många år, säger planarkitekt Jeanette Widen Gabrielsson.

Genom att dela den befintliga fastigheten i två, så att serviceanläggningen som idag tillhör fastigheten kan förbli i kommunens ägo, hoppas man hitta någon som är intresserad av att ta över den gamla brandstationen med tillhörande bostadshus.

– Vi tänker oss att köparen kanske är intresserad av att hyra ut bostadshuset som lägenheter och kanske driva någon typ av verksamhet i den gamla brandstationen, säger Jeanette Widen Gabrielson.

Bostadshuset

Bostadshuset Foto: Svedala kommun

I detaljplanen för fastigheten, som just nu ligger ute för samråd, framgår dock att den som köper fastigheten kommer ha en del saker att förhålla sig till.

– Husen finns med i vårt kulturmiljöprogram och har pekats ut som historiskt värdefulla för kommunen. Vi har därför lagt in i planen att husen bör föreläggas med en skyddsplan för bevarande där bland annat rivningsförbud ingår, säger Jeanette Widen Gabrielson.

Den gamla brandstationen med tillhörande boningshus byggdes på 50-talet i syfte att förse Klågerup med samhällsnyttiga funktioner. Förutom brandstation och bostad för brandmästaren med familj innehöll byggnaderna på den tiden även en mindre bostad för en distriktssköterska.

– Det var som en vårdcentral i miniatyr. När man byggde välfärdssamhället ansåg man att det var viktigt att dessa funktioner fanns även i mindre byar, berättar Jeanette Widen Gabrielson.

Sedan kommunsammanslagningen 1977 har byggnaderna dock inte använts till det de vart avsedda förr.

Kommunens detaljplan för Tejarp 9:8 ligger just nu ute för samråd. Om planen antas kan en eventuell försäljning av den gamla brandstationen med tillhörande bostadshus bli aktuell första kvartalet 2020.

Publicerad 06 September 2019 00:00