Pågatåg.

Pågatåg. Foto: Adobe Stock

Kommunstyrelsen positiv till framtida tågstopp i Börringe

Kommer dock inte att snabbutreda frågan

BÖRRINGE.

Kommunstyrelsen i Svedala har utrett förutsättningarna för en framtida tågerrong i Börringe, och ställer sig positiv till sakfrågan. Planen är nu att långsiktigt arbeta vidare för att förbättra kollektivtrafiken till Börringe och Sturup.

Av
Emma Brännman

Förslaget att utreda ett framtida tågstopp i Börringe kommer från en kommuninvånare. Förslaget publicerades på kommunens webbplats den 25 maj i år och förslagsställaren vill se en tågperrong i Börringe med matarbuss mellan Sturup, Börringe och Anderslöv före 2022. Vidare föreslogs att en snabbutredning skulle ske i samarbete med Trelleborgs, Skurup och Ystad kommuner samt Malmö stad.

Kommunstyrelsen meddelar nu att den ställer sig positiv till att långsiktigt arbeta vidare för att så snart som möjligt förbättra kollektivtrafikförbindelserna till Börringe och till Sturup. Kommunen kommer dock inte att snabbutreda frågan.

I stället ger kommunstyrelsen strategiska planeringsenheten i uppdrag att bevaka ärendet och lämna en statusrapport av utvecklingen kring Ystadbanan på kommunstyrelsens möte i januari 2020.

"Svedala kommun arbetar för att förbättra kollektivtrafikförbindelser till Börringe och Sturup. Förutsättningar för en eventuell matarbuss bedöms vara små innan stationen har öppnat" står det i utredningen av förslaget.

Ett framtida tågstopp vid Börringe station har även föreslagits i Regionala kollektivtrafikmyndighetens tågstrategiska underlag för 2020–2050, enligt Svedala kommuns översiktsplan.

Publicerad 06 September 2019 14:20