Discgolfkorg.

Discgolfkorg. Foto: Adobe stock

Nej till ny discgolfbana – finns varken anledning eller mark anser nämnden

Klubben fick en ny korg i somras

BARA.

Oroliga discgolfspelare önskade en ny bana när de befarade att deras spelande skulle påverkas förändringar på "gröningen" i Bara. Tekniska nämnden anser dock inte att det finns någon anledning att anlägga en ny bana.

Av
Emma Brännman

I våras lades ett medborgarförslag om att anlägga en ny discgolfbana med nio eller 18 korgar i Bara. Detta eftersom Svedala kommun bygger ut lekplatsen samt bygger ett nytt utegym på gröningen där discgolfen för närvarande utövas. Spelarna var oroliga för att det skulle påverka deras spel och förslaget om en ny bana, på en annan plats, fick stöd av 255 personer.

I planeringen av ombyggnationen av gröningen har gatu- och parkenheten varit i kontakt med grundaren av Bara Discgolf Park som har fått lämna synpunkter så att banan inte skulle påverkas, eller om den påverkades, hitta lösningar på det. Dagens bana är en 13-hålsbana och under sommaren har klubben fått en ny korg uppsatt.

Mot bakgrund av detta har tekniska nämnden nu beslutat att inte anlägga någon ny bana.

– De åtgärder som nu är aktuella på gröningen kommer inte att innebära någon egentlig inskränkning på den befintliga banan. Att bygga en helt ny har Svedala kommun inte någon mark till, säger tekniska nämndens ordförande Per-Olof Lindgren (L).

Publicerad 09 September 2019 11:47