Genrebild.

Genrebild. Foto: Julija Cernaka/Adobe Stock

Nya besked om Mumindalen – öppnar igen vid årsskiftet

Lokalerna saneras och renoveras

KLÅGERUP.

Förhoppningen var att de 80 barn och personal som fick flyttas från Mumindalens förskola tidigare i år skulle vara tillbaka i sina lokaler under hösten. Enligt nya besked blir det dock först till årsskiftet.

Av
Emma Brännman

De senaste veckorna har flera möten hållits rörande framtiden för den del av Mumindalens förskola som varit drabbad av föroreningar. En plan för åtgärder av både inom- och utomhusmiljön har tagits fram och sanering samt renovering av lokalerna kommer att pågå hela hösten. Tidigare var förhoppningen att barn och personal, totalt cirka 80 personer, skulle kunna flytta tillbaka in på förskolan under hösten men sedan ytterligare föroreningar upptäckts har prognosen flyttats fram.

Det senaste beskedet är att barnen och personalen kan återvända till förskolan vid årsskiftet 2019/2020. Tills dess fortsätter de att vara på Hattstugan i Bara. För barn och personal på den delen av Mumindalen som inte varit drabbad har verksamheten kunnat fortgå som vanligt hela tiden.

I samband med att utom- och inomhusmiljön saneras renoveras också förskolan. Bland annat förbättras ventilation och personalutrymmen och större ytor öppnas upp. Utomhus planteras ny växtlighet och lekutrustning sätts upp. Det skriver Svedala kommun på sin webbplats.

Publicerad 10 September 2019 08:45