Spångholmsgården ska förvandlas till hotell. Den kulturhistoriska ekonomibyggnaden, med karakteristiska drag som gråstensmurar och de två tornen, bevaras.

Spångholmsgården ska förvandlas till hotell. Den kulturhistoriska ekonomibyggnaden, med karakteristiska drag som gråstensmurar och de två tornen, bevaras. Illustration: Peab

Så kan Spångholmen se ut om några år – Peab ansöker om detaljplan för hotell- och spaanläggning

Ska bli granne med ny stor galoppbana

BARA.

Peab tar ett steg närmre att sätta spaden i marken för nästa stora byggprojekt i Bara. Nu har ansökan om detaljplan för hotell- och konferensanläggningen vid Spångholmsgården landat hos Svedala kommun.

Av
Emma Brännman

Peab har under flera års tid planerat för en hotell- och konferensanläggning i Bara och är ivriga att komma vidare. Inom några år planerar Svensk galopp att bygga en ny galoppanläggning i området intill PGA:s golfbana, och flytta hela sin verksamhet från Jägerso hit. I anslutning till galoppen är det nu meningen att Peab ska uppföra en hotell- och konferensanläggning samt bostäder.

De gemensamma planerna för området blev kända för lite mer än ett år sedan och i våras undertecknade Svedala kommun, Peab, Svensk galopp och PGA ett samverkansavtal för att sätta ramarna för projektet.

– Peab och Svensk galopp vill komma igång väldigt snart. Galoppen vill ha en detaljplan 2021 och börja bygga 2022. Peab vill börja bygga redan 2021. Det är tight, men vi gör vårt bästa, sade kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester (M) då.

Nu har Peab alltså skickat in sin ansökan till kommunen om att upprätta en detaljplan för området. Syftet är att möjliggöra byggrätter för hotell, spa, verksamhet, handel, kontor och bostäder i området runt Spångholmsgården, som för närvarande består av en plattgård med tillhörande mangårdsbyggnad. Peabs plan är att riva mangårdsbyggnaden för att bygga hotellet och spaet. Hotellet ska innehålla cirka 170 rum. Det föreslås ha en byggnadsarea på cirka 3000 kvadratmeter och bestå av fem våningar. Spabyggnaden planeras bli två till tre våningar med en byggnadsarea på cirka 1000 kvadratmeter.

Såhär kan spaet komma att se ut.

Såhär kan spaet komma att se ut. Illustration: Peab

Ekonomibyggnaden ses som ett kulturhistoriskt viktigt objekt och bevaras därför. Den ska inrymma konferens, handel, kontor och andra verksamheter, vilket kräver en tillbyggnad på cirka 800 kvadratmeter. Peab uppger även att de vill ha plats för en privat läkarmottagning och knappt 300 parkeringsplatser inom området.

Bostadsbebyggelse planeras både norr och söder om Spångholmsgården i form av parhus. Utformningen sker i enheter som ger samma inramning som en klassisk radby, men med en modern tolkning av skånelängor. Områdena mellan bebyggelsen ses som möjliga för bland annat grönstråk, ridvägar och odlingsmark.

Bostadsområdena ska utformas som klassiska radbyar.

Bostadsområdena ska utformas som klassiska radbyar. Illustartion: Peab/Ansökan om detaljplan

Publicerad 11 September 2019 11:18