Gång- och cykelbana.

Gång- och cykelbana. Foto: Mostphotos

Begränsad framkomlighet när ny cykelbana anläggs

Belysning ska också sättas upp

BARA.

Nu startar arbetet med att anlägga en ny cykelbana utmed Malmövägen i Bara. Samtidigt sätter kommunen upp ny belysning mellan Bara backar och Bjärshögsvägen.

Av
Emma Brännman

Med start måndag den 23 september bygger Svedala kommun en ny gång- och cykelbana på Malmövägen, mellan Möllebergavägen och Värby församlingshem. Framkomligheten på Malmövägen (väg 841) kommer därför att vara begränsad till och med slutet av oktober.

Från och med den 23 september till och med den 4 oktober sätter man också upp belysning på gång- och cykelvägen från tunneln vid Bara backar ut till Bjärshögsvägen. Även gång- och cykelbanan mellan Krusbärsgatan och Vinbärsgatan i Bara får ny belysning. Även här kommer det att vara begränsad framkomlighet under tiden som arbetet pågår.

Publicerad 17 September 2019 11:43