Svensk galopp vill flytta hela sin verksamhet från Jägersro. Bilden är tagen på Bro Park i Upplands-Bro.

Svensk galopp vill flytta hela sin verksamhet från Jägersro. Bilden är tagen på Bro Park i Upplands-Bro. Foto: Bro Park

Planer på utbyggnad söder om Bara galopperar vidare

Kommunstyrelsen säger ja till att upprätta detaljplaner

BARA.

Svensk galopps planer på att anlägga en galoppbana söder om Bara tätort har varit kända i lite mer än ett år. Nu har kommunstyrelsen i Svedala sagt ja till att arbeta vidare med den inkomna ansökan om upprättande av detaljplan. Detsamma gäller Peabs planer på att bygga hotell och spa vid Spångholmsgården.

Av
Emma Brännman

Kommunstyrelsen har nu godkänt de två ansökningarna om upprättande av detaljplaner för anläggande av galoppbana och hotell intill PGA:s golfbana.

– Om allt flyter på utan några som helst hinder så kan detaljplanerna ha vunnit laga kraft om 18 månader. Men då ska allting gå felfritt, säger stadsarkitekt Karin Gullberg.

Det handlar om ett stort område som nu ska utredas. Länsstyrelsen har redan tidigare yttrat sig om området i samband med att kommunens översiktsplan togs fram. De såg till exempel att det finns vissa begränsningar i utformningen av väg 841, Malmövägen, och det är söder om denna som det aktuella området breder ut sig.

– Kapaciteten på vägen behöver utredas eftersom det är den enda vägen mellan Bara och Malmö. Tjustorpsvägen, som ansluter till Malmövägen, kommer att utgöra transportväg till och från galoppbanan. Flödet här och på Malmövägen kommer att öka. Vägen som leder till Spångholmsgården är för närvarande en privat väg som måste göras om till allmän väg, säger Karin Gullberg.

Användandet av Spångholmsgården väcker också diskussion eftersom det finns ett stort kulturvärde i den gamla byggnaden. Tanken är att den ska renoveras men bevaras i så stor utsträckning som möjligt.

– Byggnaden har använts för djurhållning tidigare. Gör man ingenting med den inom några år så kommer den att förfalla. Som stadsarkitekt ser jag positivt på att den bevaras och får fortsätta leva. I anslutning till galoppanläggningen kan det här också bli väldigt positivt för besöksnäringen, säger Karin Gullberg.

Miljöpartiet önskade i kommunstyrelsen att man skulle ta hänsyn till jordbruksmarken som bland annat omger Spångholmsgården, och är skeptiska till en utbyggnad på mark som kan användas för odling. Marken runt Spångholmsgården hör till PGA, men används inte som golfbana i dag.

Kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester (M) är positiv till planerna och understryker att alla nödvändiga utredningar ska genomföras innan det blir aktuellt att sätta spaden i marken. Det handlar bland annat om en miljö- och konsekvensanalys, att se över strandskyddet för Spångholmsbäcken som rinner genom området, trafik, buller och klimatpåverkan. Som alltid när det gäller att ta fram nya detaljplaner.

– Som boende i Bara går jag ofta förbi Spångholmsgården på mina promenader och är positiv till att den tas om hand. Som ordförande i kommunstyrelsen ser jag att ett hotell med 170 rum kan bli arbetsplats för väldigt många, säger Linda Allansson Wester (M).

Publicerad 01 October 2019 11:47