Friluftsbadet i Svedala.

Friluftsbadet i Svedala. Foto: Emma Brännman

Simskolan kan bli avsevärt dyrare nästa säsong

Föreslår en höjning från 200 till 600 kronor

SVEDALA.

Simskoleavgiften kan komma att höjas från 200 kronor till 600 kronor nästa år. Det är en följd av de besparingar som behöver göras i kultur- och fritidsnämnden.

Av
Emma Brännman

Samtliga nämnder har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att se över hur de kan spara 1,5 procent av sin budgetram för 2020, och komma med förslag på åtgärder. För kultur- och fritidsnämnden motsvarar de 1,5 procenten 852 000 kronor.

Ett av ordföranden Birgitta Delrings (BP) förslag var att öka intäkterna från friluftsbaden genom att se över anställningsformerna på friluftsbadet. I somras hade de två baden fem anställda på plats dagligen.

– I stället kan man bemanna med färre dagligen, och ha några som hoppar in vid behov. Då behöver man inte vara full styrka när det till exempel är dåligt väder och inte lika många besökare på baden. Det här skulle spara 100 000 kronor, säger Birgitta Delring.

Ordföranden föreslog också en höjning av simskoleavgiften.

– Vi ligger väldigt lågt i jämförelse med andra kommuner. Vi tar en avgift på 200 kronor. I Vellinge betalar man till exempel 550 kronor, Staffanstorp 700 kronor och i Malmö 1200 kronor per barn. Där var mitt förslag att höja avgiften till 600 kronor, säger Birgitta Delring.

Höjningen skulle öka intäkterna med nära 200 000 kronor.

Förslagen på besparingar innebär även att man avvecklar utvecklingsbidraget samt gör en intern omfördelning av aktivitetsstödet. Kultur- och fritidsnämnden ställde sig bakom ordförandens förslag.

Publicerad 05 October 2019 07:00