Ordningsvakt.

Ordningsvakt. Foto: Mostphotos

Kommunstyrelsen ger inte upp hoppet om ordningsvakter – vänder sig till Justitiedepartementet

Fick avslag på ansökan om ordningsvakter

SKURUP.

Skurups kommunstyrelse ger inte upp hoppet om att få anställa ordningsvakter. Polisen avslog ansökan i våras. Nu vänder sig Skurups ledande politiker till Justitiedepartementet.

Av
Emma Brännman

Skurups kommunstyrelse tillskriver Justitiedepartementet i ett nytt försök att få använda ordningsvakter på utvalda platser i Skurups kommun. Kommunstyrelsen vill att departementet ser över gällande lagstiftning om ordningsvakter, så att den "står mer i korrelation till dagens samhälle och de problem som kommunerna har att hantera".

I budgeten för 2019 avsatte kommunstyrelsen två miljoner kronor för att anställa ordningsvakter på utvalda platser i kommunen.

– Vi har en hög upplevd otrygghet i kommunen och även en ovanligt hög droganvändning, så det finns all idé att intensifiera både det föregripande och ingripande arbetet, sade Johan Bolinder till Lokaltidningen då.

För att få anlita ordningsvakter måste det finnas ett särskilt behov och vara av väsentlig betydelse ur allmän synpunkt. Stationerna i Skurup och Rydsgård, Stadsparken, idrottsplatsen samt Kyrkogatan i Skurup pekades ut som särskilt prioriterade områden när kommunen ansökte om att få anlita ordningsvakter. Polisen gav dock avslag på samtliga områden.

Delar av oppositionen gick på polisens linje.

– Vi har en hög upplevd otrygghet i kommunen, men den har blåsts upp av just sådana här politiska utspel. Om man lyssnar till vad kommunpolisen har att säga är den faktiska otryggheten i kommunen låg och sjunker stadigt, sade Magnus Alm (S).

Moderaterna var djupt besvikna över polisens beslut.

– Vi är mycket besvikna på polisens avslag på vår begäran om att få anlita ordningsvakter. Trots detta vill vi meddela att våra väktare kommer fortsätta rondera i alla kommunens orter. Diskussioner om att överklaga pågår, sade Moderaterna i ett uttalande.

Att överklaga polisens beslut är dock inte möjligt i dagsläget, vilket kommunstyrelsen ifrågasätter i sin skrivelse till Justitiedepartementet.

"Otryggheten i samhället ökar samtidigt som allt fler polisstationer runt om i landet läggs ner. Poliserna centraliseras och en allt större uppgift läggs på kommunerna som inte har ett lagstadgat uppdrag att arbeta brottsförebyggande, vilket polisen har [...] Lagstiftningen behöver anpassas så att kommunerna får ett beslut som går att överklaga såsom det borde vara i ett demokratiskt och rättssäkert samhälle [...] Förvaltningsrätten Malmö har i en dom konstaterat att Polismyndigheten inte har stöd i lagstiftningen att ge besked i en sådan fråga som inte heller kan överklagas" skriver kommunstyrelsen.

Publicerad 15 October 2019 10:30